Zaznacz stronę

SKN Medsimss


Studenckie Koło Naukowe kierunków Pielęgniarstwo oraz Położnictwo – SKN MEDSIMSS

Studenckie Koło Naukowe „Medical Simulation Students Society” (SKN MEDSIMSS), działające na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego, zrzesza Studentów kierunków Pielęgniarstwo oraz Położnictwo.

W skład koła wchodzi 34 studentów studiów licencjackich oraz magisterskich. SKN MEDSIMSS zostało reaktywowane po połączeniu PWMSZ z Uniwersytetem Opolskim, aby poszerzać wiedzę z zakresu symulacji medycznej oraz medycyny ratunkowej.

Działalność SKN MEDSIMSS:

 • Nadrzędnym zadaniem jest zapewnienie członkom Koła możliwości rozwoju swojej wiedzy i umiejętności praktycznych;
 • Wdrażanie i testowanie w warunkach symulowanych aktualnych wytycznych i algorytmów procedur medycznych;
 • Podnoszenie kompetencji studentów w zakresie komunikacji klinicznej w zespołach terapeutycznych w warunkach symulowanych;
 • Prowadzenie badań dotyczących efektywności kształcenia metodą symulacji medycznych;
 • Szkolenia indywidualne studentów;
 • Szerzenie idei symulacji medycznej w kształceniu zawodów medycznych;
 • Prowadzenie badań naukowych obejmujących tematyką szeroko rozumianą symulację medyczną, jej wykorzystanie w praktyce etc.
 • Uczestnictwo czynne i bierne w konferencjach naukowych prezentacja wyników badań podczas konferencji naukowych oraz bierne uczestnictwo;
 • Publikacja wyników badań, artykułów w czasopismach naukowych;
 • Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń oraz działań promocyjnych;
 • Promowanie Uniwersytetu Opolskiego;
 • Współpraca Koła naukowego z innymi SKN zarejestrowanymi i działającymi na Uniwersytecie Opolskim, współpraca koła naukowego z kołami naukowymi innych uczelni.

Opiekun SKN: mgr Jakub Zalewski
Prezes: Anna Grobelka
Vice-prezes: Jagoda Jadczyk
Sekretarz: Melania Radczak
Skarbnik: Julia Jura
Kontakt:
– Jakub Zalewski: jakub.zalewski@uni.opole.pl
– Anna Grobelka: 131488@student.uni.opole.pl
– Jagoda Jadczyk: 130187@student.uni.opole.pl