Zaznacz stronę

Wydawnictwa PMWSZ w Opolu

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 maja 2020 roku, 15 lipca 2020 r. nastąpiło włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego.

Wydawnictwo Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (wykaz MNiSW wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe,  liczba porządkowa wykazu: 629, Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 72 900; ISBN-978-83-935324-…) prowadziło systematyczną działalność wydawniczą w latach 2013-2020.

Wydawnictwo PMWSZ w Opolu publikowało  przede wszystkim monografie naukowe i podręczniki w celu promowania nowoczesnej wiedzy, badań naukowych i prac rozwojowych jej pracowników. Prace koncentrowały się na najnowszych osiągnięciach naukowych medycyny,  szczególnie w zakresie pielęgniarstwa, położnictwa oraz fizjoterapii, ponadto neonatologii, pediatrii, chorób cywilizacyjnych, zagadnień rehabilitacji, profilaktyki chorób, edukacji zdrowotnej, doświadczeń pacjenta w związku z chorobą i bólem, etyki medycznej, akcentowały holistyczny wymiar leczenia, procesu pielęgnacji i rehabilitacji, propagowały  i popularyzowały nowe osiągnięcia naukowe oraz nowoczesne rozwiązania praktyczne w pielęgniarstwie, położnictwie, fizjoterapii, a także kosmetologii, dietetyce, szeroko pojętym zdrowiu publicznym.

Misją Wydawnictwa PMWSZ w Opolu było umożliwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do monografii naukowych i podręczników. Publikacje wydawane były głównie w sposób niekomercyjny,  w systemie Open Access po zakończeniu opracowania wydawniczego wersji drukowanej i elektronicznej.

Publikacje PMWSZ w Opolu są nadal dostępne w wersji elektronicznej w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej:
www.dbc.wroc.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=206

Zapraszamy do czytania!