Zaznacz stronę

Strategia rozwoju

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO W LATACH 2021-2027

Misja

Dążenie do osiągnięcie pozycji lidera w obszarze kształcenia praktycznego w zakresie pielęgniarstwa, położnictwa, kosmetologii, fizjoterapii i dietetyki na potrzeby systemu opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego regionu południowej Polski.

Zapewnienie wysokiego stopnia profesjonalizmu absolwentów oraz ich odpowiedzialności za własny rozwój, poprzez kształcenie na najwyższym światowym poziomie studentów i szeroko rozumianej kadry medycznej.


Cele strategiczne

 • Utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku dietetyka
 • Utworzenie studiów podyplomowych z zakresu neurorehabilitacji jako formy kształcenia rozszerzającej kompetencje zawodowe nie tylko fizjoterapeutów, ale i pielęgniarek, ratowników medycznych i położnych
 • Uruchomienie kształcenia podyplomowego odpowiadającego zapotrzebowaniu rynku w zakresie pielęgnacji leczniczej (m.in. kosmetologia lecznicza, podologia, kosmetologia z elementami dietetyki, trychologia)
 • Utworzenie studenckiej poradni dietetycznej prowadzonej przez studentów kierunku dietetyka pod nadzorem nauczyciela akademickiego

Kluczowe działania

 • Utworzenie nowych pracowni umiejętności praktycznych
 • Stworzenie programu edukacyjnego podnoszącego kwalifikacje zawodowe pielęgniarek pracujących w szpitalach, poprzez nawiązanie współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych
 • Organizowanie dla studentów certyfikowanych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • Zwiększenie udziału i zaangażowania studentów wydziału w pracach krajowych i międzynarodowych gremiów i organizacji medycznych
 • Nawiązanie ścisłej współpracy z placówkami leczniczymi na terenie województwa opolskiego, gwarantującej kontynuację pracy studentów wydziału w tych placówkach
 • Stworzenie interdyscyplinarnych zespołów terapeutycznych w ramach zajęć prowadzonych w Centrum Symulacji Medycznej

Najważniejsze charakterystyki, potencjały i osiągnięcia

 • Wieloletnia tradycja, a także renoma i uznanie dla kształcenia studentów na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo w mieście i regionie
 • Wzorowa ocena pokontrolna Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
 • Współorganizacja cyklicznej, prestiżowej, międzynarodowej konferencji pn. Medical Science Pulse
 • Zainicjowanie Ogólnopolskiej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Felińskiej
 • Organizacja cyklicznego, Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego dotyczącego kontrowersji wobec zaburzeń odżywiania