Zaznacz stronę

Jakość kształcenia

Uczelniany system jakości kształcenia

Wykaz procedur uczelnianych

Standard kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia


AKREDYTACJA:

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP)

Polska Komisja Akredytacyjna


Wydziałowa Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia:

 • mgr Agnieszka Koznarska-Buczkowska – Przewodniczący – Zastępca Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, Koordynator kierunku Położnictwo
 • dr Dorota Masłowiec – Członek Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia, Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, Koordynator kierunku Dietetyka
 • dr Marta Gawlik – Koordynator kierunku Pielęgniarstwo
 • dr Ewelina Lepsy – Koordynator kierunku Fizjoterapia
 • mgr Ewa Adamczyk – Koordynator kierunku Kosmetologia
 • mgr Joanna Małachowska – Przedstawiciel kierunku Kosmetologia
 • dr Katarzyna Rajfur – Przedstawiciel kierunku Fizjoterapia
 • mgr Agnieszka Fujarczuk-Mękal – Przedstawiciel kierunku Dietetyka
 • mgr Iwona Łuczak – Przedstawiciel kierunku Położnictwo
 • mgr Mariola Wojtal – Przedstawiciel kierunku Pielęgniarstwo
 • Aleksandra Cieśla – Przedstawiciel studentów, Pielęgniarstwo, II rok, studia I stopnia (licencjackie)
 • Natalia Sak – Przedstawiciel studentów, Kosmetologia, III rok, studia I stopnia (licencjackie)

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • dr Elżbieta Szlenk-Czyczerska – Przewodniczący, Przedstawiciel kierunku Pielęgniarstwo
 • dr Ewa Tobor – Przedstawiciel kierunku Położnictwo
 • dr Krystyna Małecka – Przedstawiciel kierunku Kosmetologia
 • mgr Iwona Dobrowolska – Przedstawiciel kierunku Dietetyka
 • mgr Beata Fras-Łabanc – Przedstawiciel kierunku Fizjoterapia
 • Julia Dzwończak – Przedstawiciel studentów, Położnictwo, I rok, studia II stopnia (magisterskie)
 • Natalia Korbiak – Przedstawiciel studentów, Fizjoterapia, V rok, jednolite studia magisterskie (5-letnie)

Ocena nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Zdrowiu dokonywana przez studentów (ogólne wyniki badań ankietowych):