Zaznacz stronę

Jakość kształcenia

Uczelniany system jakości kształcenia

Wykaz procedur uczelnianych

Standard kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia


AKREDYTACJA:

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP)

Polska Komisja Akredytacyjna


Wydziałowa Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia:

 • dr Dorota Masłowiec – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • dr Katarzyna Rajfur – przedstawiciel kierunku Fizjoterapia
 • dr Iwona Dzieńdziora-Urbińska – przedstawiciel kierunku Kosmetologia
 • mgr Agnieszka Fujarczuk–Mękal – przedstawiciel kierunku Dietetyka
 • mgr Mariola Wojtal – przedstawiciel kierunku Pielęgniarstwo
 • mgr Iwona Łuczak – przedstawiciel kierunku Położnictwo
 • Jagoda Jadczyk (studentka) – Położnictwo I rok, studia II stopnia (magisterskie)
 • Natalia Korbiak (studentka) – Fizjoterapia III rok jednolite, studia magisterskie (5-letnie)

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • dr Elżbieta Szlenk-Czyczerska – przewodniczący, przedstawiciel kierunku Pielęgniarstwo
 • dr Ewa Tobor – przedstawiciel kierunku Położnictwo
 • mgr Beata Fras-Łabanc – przedstawiciel kierunku Fizjoterapia
 • mgr Ewa Adamczyk – przedstawiciel kierunku Kosmetologia
 • mgr Iwona Dobrowolska – przedstawiciel kierunku Dietetyka
 • Karolina Niestrój (studentka) – Kosmetologia I rok, studia II stopnia (magisterskie)

Ocena nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Zdrowiu dokonywana przez studentów (ogólne wyniki badań ankietowych):