Zaznacz stronę

Rada Studencka

RADA STUDENCKA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO


Prezydium na rok akademicki 2022/2023:

Przewodnicząca: Julia Jura
134974@student.uni.opole.pl

Zastępca Przewodniczącej: Anna Grobelka Anna
131488@student.uni.opole.pl

Sekretarz: Jolanta Bagińska
129692@student.uni.opole.pl


Kontakt:

rswnozuo@gmail.com

facebook.com/RS.Wydzialu.Nauk.o.Zdrowiu.UO

instagram.com/rs_wnoz_uo


AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022


Studenci WNoZ w strukturach UO:

Przedstawiciel WNoZ w komisji stypendialnej w roku akademickim 2022/2023: Grobelka Anna
131488@student.uni.opole.pl

Przedstawiciel WNoZ w Studenckim Towarzystwie Naukowym w roku akademickim 2022/2023: Jadczyk Jagoda
130187@student.uni.opole.pl


Przedstawiciel WNoZ w Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2021-2024:

Jadczyk Jagoda
130187@student.uni.opole.pl

Korbiak Natalia
129640@student.uni.opole.pl

Niestrój Karolina
131607@student.uni.opole.pl