Zaznacz stronę

SKN Bezpieczeństwo Procedur Pielęgniarskich

Studenckie Koło Naukowe kierunku Pielęgniarstwo – SKN Bezpieczeństwo Procedur Pielęgniarskich

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwo Procedur Pielęgniarskich (SKN Bezpieczeństwo Procedur Pielęgniarskich), działa przy Kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. W skład koła wchodzi 10 członków reprezentujących kierunek pielęgniarstwo.

SKN „Bezpieczeństwo Procedur Pielęgniarskich” Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego, współpracuje z Studenckim Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Procedur Pielęgniarskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ośrodkiem edukacji medycznej dla wszystkich, którzy zawodowo, z pasją poświęcają się ludzkiemu zdrowiu – Fundacją Akademia Aesculap.

Cele i zadania SKN Bezpieczeństwo Procedur Pielęgniarskich:

 • Doskonalenie umiejętności pielęgniarskich i aktualizowanie wiedzy medycznej, ze szczególnym ukierunkowaniem na bezpieczeństwo procedur pielęgniarskich przebiegających z naruszeniem ciągłości tkanek;
 • Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań naukowych i umiejętności praktycznych Studentów;
 • Integrowanie środowiska studenckiego we wspólnych projektach naukowych;
 • Pomoc w organizacji konferencji, sympozjów i seminariów naukowych;
 • Wdrażanie studentów do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa;
 • Promocja i wzbogacanie dorobku naukowego Kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego, w tym poprzez prowadzenie badań naukowych.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • Studiowanie literatury specjalistycznej;
 • Organizowanie odczytów, sympozjum, prelekcji i seminariów naukowych;
 • Prowadzenia programów badawczych z zakresu specjalności SKN.
 • Opracowywania wyników badań w formie artykułów naukowych;
 • Współpracy z innymi kołami naukowymi;
 • Współpracę z Placówkami Medycznymi, biorącymi udział w prowadzonych badaniach naukowych;
 • Organizowanie wyjazdów na konferencje naukowe.

Prezentacja Studenckiego Koła Naukowego „Bezpieczeństwo Procedur Pielęgniarskich” (PPTX)

Działania Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwo Procedur Pielęgniarskich


Opiekun I SKN: dr n. o zdr. Elżbieta Szlenk-Czyczerska
Opiekun II SKN: dr n. o zdr. Katarzyna Szwamel
Przewodnicząca: Marta Kamińska
Z-ca przewodniczącej: Jagoda Laufer
Sekretarz: Martyna Sepot
Kontakt:
– Elżbieta Szlenk-Czyczerska: elzbieta.szlenkczyczerska@uni.opole.pl
– Marta Kamińska: 137827@student.uni.opole.pl
– Jagoda Laufer: 137835@student.uni.opole.pl