Zaznacz stronę

SKN Dietetyk Pro

Studenckie Koło Naukowe kierunku Dietetyka – SKN Dietetyk Pro

Studenckie Koło Naukowe Dietetyk Pro powstało w listopadzie 2021 roku i działa przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. Strukturę tworzą studenci studiów licencjackich na kierunku dietetyka, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Założone cele oraz zadania SKN Dietetyk Pro:

  • Przede wszystkim wzajemna integracja studentów z różnych lat studiów, poznawanie się, tworzenie fajnej paczki, spotkania i dyskusje na uczelni o charakterze rozrywkowo-naukowym;
  • Organizowanie wyjazdów i udział w konferencjach naukowych, wygłaszanie wykładów na konferencjach studenckich;
  • Promocja i wzbogacanie dorobku naukowego kierunku Dietetyka, prowadzenie badań naukowych pod okiem opiekunów koła;
  • Wspólne gotowanie i pieczenie w uczelnianej pracowni gastronomicznej, prowadzenie kanału na portalu YouTube oraz profilu w mediach społecznościowych;
  • Praca/praktyka  w wydziałowym gabinecie dietetycznym na rzecz uczelni, porady żywieniowe i analiza składu ciała dla pacjentów;
  • Propagowanie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia i odżywiania w różnych środowiskach;
  • Nawiązywanie kontaktów i współpraca z wpływowymi „twarzami” dietetyki oraz przeprowadzanie wywiadów, w celu podwyższenia wiarygodności studenckiego koła naukowego.

Opiekun I SKN: dr Magdalena Golachowska
Opiekun II SKN: dr Przemysław Domaszewski
Przewodnicząca: Anna Mojak
Z-ca I Przewodniczącej: Małgorzata Mackiewicz-Atlas
Skarbnik:
Dominika Kowalska-Cieślak
Sekretarz: Małgorzata Placety-Wróbel
✉  132901@student.uni.opole.pl

facebook.com/SKNDietetykUO

instagram.com/skn_dietetyk_pro_uo