Zaznacz stronę

SKN Perfect Cosmetology


Studenckie Koło Naukowe kierunku Kosmetologia – SKN Perfect Cosmetology

SKN Kosmetologii jest nowo utworzonym kołem, rozpoczynającym swoją działalność. W chwili obecnej zrzesza 47 członków. Spotkania odbywają się cyklicznie na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Koło zostało utworzone na prośbę studentów, pragnących poszerzać swoją wiedzę naukową z zakresu kosmetologii. Studenckie Koło Naukowe Perfect Cosmetology z korzyścią wpłynie na przygotowanie przyszłej kadry kosmetologicznej oraz rozwój naukowy studentów Uniwersytetu Opolskiego.

Cele oraz zadania SKN Perfect Cosmetology:

 • Promowanie Uczelni w akademickim otoczeniu społecznym;
 • Cykliczne spotkania członków koła;
 • Pogłębianie wiedzy z zakresu kosmetologii i nauk pokrewnych;
 • Realizowanie inicjatyw studentów, będących członkami koła związanych z daną dziedziną;
 • Organizowanie zawodów i konkursów z zakresu kosmetologii;
 • Organizowanie: wykładów, warsztatów, seminariów i konferencji;
 • Przygotowanie studentów do pracy naukowo-badawczej;
 • Poszerzanie wiedzy z zakresu kosmetologii i nowoczesnej aparatury kosmetycznej;
 • Poszerzanie indywidualnych zainteresowań członków koła;
 • Doskonalenie umiejętności praktycznych;
 • Organizowanie przedsięwzięć naukowych umożliwiających członkom koła zdobycie większej wiedzy z zakresu kosmetologii;
 • Prowadzenie prac badawczych i prezentacja wyników prowadzonych badań w ramach i pod patronatem Uczelni;
 • Publikacja prac członków koła w recenzowanych czasopismach naukowych;
 • Wymiana doświadczeń, rozwijanie współpracy z innymi kołami, organizacjami, ośrodkami oraz towarzystwami naukowymi;
 • Uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych;
 • Integracja środowiska studenckiego;
 • Wspieranie prac naukowych studentów;
 • Działania inne związane z realizacją celów koła;
 • Współpraca z zagranicznymi uczelniami w celu prowadzenia wspólnych badań naukowych.

Działania Studenckiego Koła Naukowego Perfect Cosmetology


Opiekun SKN: mgr Monika Rusztowicz
Z-ca Opiekuna: dr n o zdr. Karolina Chilicka
Przewodnicząca: Urszula Rakoczy
Z-ca przewodniczącej:
Hanna Bednarowicz
Sekretarz: Kinga Budnik
Skarbnik: Mirella Golombek
✉  skn.perfect.cosmetology@uni.opole.pl