Zaznacz stronę

SKN Zdrowie


Studenckie Koło Naukowe kierunku Położnictwo – SKN Zdrowie

Studenckie Koło Naukowe Zdrowie (SKN Zdrowie), działa przy Kierunku Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. W skład koła wchodzi 25 członków reprezentujących kierunek położnictwa zarówno studiów licencjackich jak i magisterskich, którzy współpracują z kierunkami pielęgniarstwa, fizjoterapii, kosmetologii oraz dietetyki.

SKN „Zdrowie” Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego, współpracuje z Studenckim Kołem Naukowym Położnych działającym przy Zakładzie Opieki Położniczo-Ginekologicznej (w Instytucie Nauk o Zdrowiu) Kolegium Nauk Medycznych w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Kołem Naukowym przy Zakładzie Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej UM w Białymstoku.

Cele oraz zadania SKN Zdrowie:

 • Propagowanie wiedzy z zakresy położnictwa, ginekologii i neonatologii;
 • Współorganizowanie i czynne uczestnictwo w masowych imprezach środowiskowych;
 • Integracja środowiska studentów Wydziału Położnictwa i młodzieży akademickiej;
 • Promocja i wzbogacanie dorobku naukowego Kierunku Położnictwa Wydziału Nauk o zdrowiu UO w Opolu, w tym poprzez prowadzenie badań naukowych;
 • Wypracowanie modelu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariatu i wykorzystanie jej umiejętności oraz zapału w pracach na rzecz uczelni i środowiska.
 • Współpraca z:
  – Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu przy ul. Małopolskiej 20a;
  – Szkołami Rodzenia na Opolszczyźnie;
  – Domami Dziennego pobytu w Opolu;
  – Przedszkolami na terenie Opola;
  – Uczelniami Wyższymi w Opolu;
  – Placówkami Medycznymi, biorącymi udział w prowadzonych badaniach naukowych.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • Udział członków Koła w szkoleniu dla wolontariuszy zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu;
 • Organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym;
 • Organizowanie pracy naukowej, rozwijającej zainteresowania członków Koła;
 • Studiowanie literatury specjalistycznej;
 • Współpracę z innymi organizacjami studenckimi;
 • Podpisywanie umów o współpracy w ramach wolontariatu;
 • Czynny udział w masowych imprezach środowiskowych;
 • Organizowanie wyjazdów na konferencje naukowe;
 • Nawiązywanie kontaktów z osobami o zainteresowaniach zbliżonych do programu działalności koła;
 • Organizowanie odczytów, sympozjum, prelekcji i seminariów naukowych.

Opiekun SKN: dr n.med. położna Ewa Tobor (e-mail: ewa.tobor@uni.opole.pl)
Przewodnicząca: Julia Dzwończak (e-mail: 130151@student.uni.opole.pl; tel: 534 842 579)
Z-ca Przewodniczącej: Aleksandra Urzyńska (e-mail: 134833@student.uni.opole.pl)
Sekretarz: Aleksandra Wypenda (e-mail: 134836@student.uni.opole.pl)
EN: Midwifery Student Research Group – Health