Zaznacz stronę

Projekty badawcze

Tytuł projektu badawczego: Termodynamika oddziaływań betakoronawirusów z receptorami komórek ludzkich.

Dofinansowanie w ramach konkursu OPUS 19 koordynowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) nr umowy: UMO-2020/37/B/NZ6/01476

Informacje o grancie

 • Kierownik projektu badawczego/Research project manager: dr hab. Danuta Witkowska, prof. UO

Tytuł projektu badawczego / Title of the research project: Oddziaływanie jonów żelaza z białkiem szoku cieplnego B1. / Interaction of iron ions with heat shock protein B1.

Grant Narodowego Centrum Nauki, finansowany w ramach konkursu SONATA 14, nr umowy: UMO-2018/31/D/ST4/02574

Informacje o projekcie  /  About the project

 • Kierownik projektu badawczego/Research project manager: dr Agnieszka Szebesczyk

Tytuł projektu badawczego / Title of the research project: Dry needling of ligaments in the treatment of low back pain

Badania zarejestrowane na platformie: ISRCTN

About the project

 • Kierownik projektu badawczego/Research project manager: dr Katarzyna Rajfur

Tytuł projektu badawczego / Title of the research project: Porównanie skuteczności klinicznej radialnej i zogniskowanej fali uderzeniowej oraz ich wpływ na stabilność posturalną u chorych z bólami dolnego odcinka kręgosłupa. / Comparison of the clinical efficacy of radial and focussed shock-waves on postural stability in patients with lower back pain.

Badania zarejestrowane na platformie: ISRCTN

Informacje o projekcie  /  About the project

 • Kierownik projektu badawczego/Research project manager: dr Katarzyna Rajfur

Tytuł projektu badawczego / Title of the research project: Zmiany aktywności bioelektrycznej mięśni dna miednicy oraz wysklepienia stóp pod wpływem Integracji Strukturalnej. / Changes in bioelectrical activity of pelvic floor muscles and foot arches under the influence of Structural Integration.

Badania zarejestrowane na platformach: ANZCTR oraz ISRCTN

Informacje o projekcie  /  About the project

 • Kierownik projektu badawczego/Research project manager: dr Grzegorz Jędrzejewski

Tytuł projektu badawczego / Title of the research project: Analiza zmian chodu u pacjentów z dolegliwościami bólowymi  w odcinku lędźwiowo- krzyżowym kręgosłupa, leczonych za pomocą metody tzw. suchego igłowania. / Analysis of gait changes in patients with pain in the lumbar and sacral spine treated with the so-called dry needling technique.

Badania zarejestrowane na platformie: ISRCTN

Informacje o projekcie  /  About the project

 • Kierownik projektu badawczego/Research project manager: dr Joanna Rajfur

Tytuł projektu badawczego / Title of the research project: Obraz ciała, funkcje seksualne oraz seksualny obraz siebie u kobiety po leczeniu nowotworów narządów płciowych oraz u jej partnera. / Body image, Sexual function and Sexual self-schema in gynecological cancer survivors and their partners.

Informacje o projekcie  /  About the project

 • Kierownik projektu badawczego/Research project manager: dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski, prof. nadzw.

Tytuł projektu badawczego / Title of the research project: Wpływ wybranych interwencji terapeutycznych na biomechaniczne właściwości tkanki w obrębie blizny po cesarskim cięciu. / Effect of selected therapeutic interventions on biomechanical properties of tissue within the scar area after Caesarean section.

Badania zarejestrowane na platformie: ISRCTN

Informacje o projekcie  /  About the project

 • Kierownik projektu badawczego/Research project manager: dr Lucyna Ptaszkowska

Tytuł projektu badawczego / Title of the research project: Ocena wybranych parametrów skóry oraz jakości życia po zabiegach kosmetycznych u osób z trądzikiem pospolitym i skórą tłustą. / Assessment of selected skin parameters and quality of life after cosmetics procedures in people with acne vulgaris and oily skin.

Badania zarejestrowane na platformie: ISRCTN

Informacje o projekcie  /  About the project

 • Kierownik projektu badawczego/Research project manager: dr Karolina Chilicka-Hebel

Tytuł projektu badawczego / Title of the research project: Wpływ zabiegów oczyszczania wodorowego na wybrane parametry skóry u osób zdrowych oraz chorujących z powodu trądziku pospolitego. / The effect of hydrogen purification on selected skin parameters of healthy women and suffering from acne vulgaris.

Badania zarejestrowane na platformie: ISRCTN

Informacje o projekcie  /  About the project

 • Kierownik projektu badawczego/Research project manager: dr Karolina Chilicka-Hebel

Tytuł projektu badawczego / Title of the research project: Wpływ zabiegów sonoforezy przy użyciu ampułki seboregulującej na wybrane parametry skóry oraz jakość życia pacjentów z trądzikiem. / Impact of sonophoresis using a seboregulating ampoule on selected skin parameters and the quality of life acne patients.

Badania zarejestrowane na platformie: ISRCTN

Informacje o projekcie  /  About the project

 • Kierownik projektu badawczego/Research project manager: dr Karolina Chilicka-Hebel

Tytuł projektu badawczego / Title of the research project: Wpływ zabiegów przy użyciu kwasów kosmetycznych na wybrane parametry skóry u  osób chorujących z powodu trądziku pospolitego. / The impact of treatments using cosmetic acids on selected skin parameters from people suffering from acne vulgaris.

Badania zarejestrowane na platformie: ISRCTN

Informacje o projekcie  /  About the project

 • Kierownik projektu badawczego/Research project manager: dr Karolina Chilicka-Hebel

Tytuł projektu badawczego / Title of the research project: Wpływ ćwiczeń kontroli motorycznej na mięśnie obręczy biodrowej oraz zmiany parametrów funkcjonalnych i strukturalnych u pacjentów z koślawością palucha. / Effect of motor control exercises on the muscles of the iliac rim on changes in functional and structural parameters in patients with hallux valgus.

Badania zarejestrowane na platformie: ANZCTR

Informacje o projekcie  /  About the project

 • Kierownik projektu badawczego/Research project manager: dr Łukasz Kosowski

Tytuł projektu badawczego / Title of the research project: Wpływ laseroterapii wysokoenergetycznej i ultradźwięków na poziom dolegliwości bólowych u chorych z ostrogą piętową. / The effect of high intensity laser therapy and ultrasound on the level of pain perception associated with heel spur.

Badania zarejestrowane na platformie: ANZCTR

Informacje o projekcie  /  About the project

 • Kierownik projektu badawczego/Research project manager: dr Piotr Tkocz

Tytuł projektu badawczego / Title of the research project: Kinesiotaping w leczeniu zmian bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. / Kinesiology Taping on low back pain.

Badania zarejestrowane na platformie: ANZCTR

Informacje o projekcie  /  About the project

 • Kierownik projektu badawczego/Research project manager: dr Tomasz Matusz

Tytuł projektu badawczego / Title of the research project: Analiza chorób i dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą u przedstawicieli wybranych zawodów. / Analysis of work-related musculoskeletal disorders in selected occupations.

Informacje o projekcie  /  About the project

Badania zarejestrowane na platformie: ISRCTN

 • Kierownik projektu badawczego/Research project manager: dr Antonina Kaczorowska