Zaznacz stronę

Historia Wydziału

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 maja 2020 roku, 15 lipca 2020 r. nastąpiło włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego.

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Uczelnia została utworzona 1 maja 2003r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003r. (Dz. U. nr 64, poz. 593). Jest jedyną państwową medyczną wyższą szkołą zawodową w Polsce i pierwszą uczelnią medyczną na Opolszczyźnie. Zapewnia edukację kadry medycznej według najnowszych standardów, zgodnych z wymogami Unii Europejskiej.

 

 

Uczelnia kształci studentów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

Studia I stopnia

  • Kierunek Pielęgniarstwo I stopnia
  • Kierunek Położnictwo I stopnia
  • Kierunek Kosmetologia I stopnia
  • Kierunek Dietetyka I stopnia

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł licencjata

Studia II stopnia

  • Kierunek Fizjoterapia II stopnia
  • Kierunek Pielęgniarstwo II stopnia
  • Kierunek Położnictwo II stopnia
  • Kierunek Kosmetologia II stopnia

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł magistra

Jednolite 5-letnie studia magisterskie:

  • Kierunek Fizjoterapia (studia 5-letnie)

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł magistra

W przyszłości planowane jest rozszerzenie działalności Uczelni i otwarcie nowych kierunków kształcenia. Nasi studenci, obok przedmiotów kierunkowych uczą się również języków obcych (angielski lub niemiecki do wyboru) oraz informatyki, aby po skończeniu studiów móc swobodnie funkcjonować w dzisiejszym świecie, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Zakończyła się budowa Sali audytoryjnej mogącej pomieścić 560 miejsc, najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny, możliwość podziału sali na dwie z osobnymi rzutnikami i nagłośnieniem – to pierwszy etap budowanego przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu kompleksu. Staramy się, żeby zamontowany sprzęt audiowizualny był jednym z najnowszych na rynku. Nowa aula nie służy  wyłącznie celom naukowym, ale również jest miejscem, w którym młodzi ludzie z naszej Uczelni chwalą się swoim talentem.

Następnie powstanie siedmiopiętrowy budynek, w którym oprócz administracji będą znajdować się m. in. sale wykładowe, a przy tym powiększona zostanie biblioteka z salą internetową na 50 miejsc. Nowe budynki pozwolą zwiększyć liczbę miejsc w domu studenta. Uczelnia dysponuje również obiektem, w którym mieszczą się: Rektorat, Sala Wykładowa na 250 miejsc, Biblioteka wraz z czytelnią i Centrum Internetowym.

 

 

W bibliotece studenci znajdą bogaty księgozbiór aktualnych podręczników (stale poszerzany o nowe pozycje wydawnicze) oraz bogatą wideotekę filmów dydaktycznych. Oprócz tego do dyspozycji Uczelni pozostaje 6 sal seminaryjnych, 15 pracowni dydaktycznych i fantomowych, stołówka, gdzie istnieje możliwość wykupienia całodziennego wyżywienia za bardzo przystępne kwoty, sala gimnastyczna oraz Dom Studenta na 200 miejsc. Uczelnia posiada nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do Internetu.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się na najlepszych oddziałach szpitali opolskich, pod opieką fachowej, wysoko wykwalifikowanej kadry. Stawiamy nacisk przede wszystkim na umiejętności praktyczne, tak ważne w zawodach pielęgniarki, położnej i fizjoterapeuty, ale dbamy również o solidne podstawy teoretyczne oraz – co jest niezwykle istotne w zawodach medycznych – pragniemy wpajać studentom nawyk ustawiczne­go kształcenia, wskazując, jak szybko zmienia i poszerza się dziś wiedza medyczna.

Naszym studentom zapewniamy możliwości wszechstronnego rozwoju. Działają liczne studenckie koła naukowe oraz sportowe. Chcemy, aby każdy student naszej uczelni mógł się wszechstronnie rozwijać i kształcić.

Uczelnia organizuje również konferencje i sympozja naukowe, z udziałem zaproszonych wykładowców. Przy organizacji tego typu spotkań dużą aktywnością wykazują się studenci – członkowie kół naukowych.

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa ściśle współpracuje w dziedzinie naukowo-dydaktycznej z Akademią Medyczną we Wrocławiu oraz z Uniwersytetem Opolskim.

Uczelnia położona jest niedaleko centrum miasta, na niezwykle malowniczym terenie, otoczona parkiem, którego roślinność odgradza Uczelnię od miejskiego hałasu.