Zaznacz stronę

O Instytucie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 maja 2020 roku, 15 lipca 2020 r. nastąpiło włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego.

Wydział Fizjoterapii PMWSZ w Opolu uzyskał  w roku 2017 kategorię naukową A w wyniku ministerialnej ewaluacji działalności naukowej w latach 2013-2016.

Instytut Nauk o Zdrowiu powstał na bazie Instytutu Naukowego PMWSZ w Opolu i kontynuuje misję rozwoju badań naukowych i doskonalenia nauki w obszarze szeroko pojętych nauk medycznych w nowej strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Opolskiego Collegium Medicum.

Celem  działania Instytutu Nauk o Zdrowiu  jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych i prac rozwojowych obejmujących w szczególności dyscyplinę naukową: nauki o zdrowiu.

Do zadań Instytutu należy:

  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, szczególnie dyscyplinie  nauk o zdrowiu,  oraz opracowanie ich wyników do publikacji lub wdrożenia w praktyce;
  • strategiczne planowanie badań  w kontekście ewaluacji działalności naukowej jednostki w wyznaczonej dyscyplinie;
  • współpraca badawcza z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi;
  • pozyskiwanie funduszy krajowych i zagranicznych na prowadzenie prac badawczych i działalności naukowej;
  • prezentowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  • udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych;
  • doskonalenie kadr naukowych z dziedziny objętej działalnością Instytutu;
  • upowszechnianie nauki.