Zaznacz stronę

Poniżej zbiór najważniejszych zasad dotyczących utrzymania bezpieczeństwa na terenie obiektów Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad prowadzenia kształcenia stacjonarnie i z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość oraz weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych w Uniwersytecie Opolskim:


Zarządzenie nr 145/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia nakazu zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa na terenie Uniwersytetu Opolskiego


Zarządzenie nr 129/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 października 2021 r. w sprawie obowiązku zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa na terenie Uniwersytetu Opolskiego 


Zarządzenie nr 121 /2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2021 r. sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość oraz weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych w Uniwersytecie Opolskim:


Instrukcja Nr 9/2021 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad utrzymania bezpieczeństwa na terenie obiektów Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2021/2022:


Zarządzenie nr 115/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 3 września 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022