Zaznacz stronę

8. wśród uniwersytetów i 26. wśród uczelni akademickich w kraju – to tegoroczne miejsca Uniwersytetu Opolskiego w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024. A to oznacza, że jesteśmy w ścisłej czołówce uczelni w kraju!

Bardzo wysokie miejsca w rankingu kierunków studiów (top 10) zajęły dwa kierunki naszego Wydziału Nauk o Zdrowiu – Kosmetologia 3 miejsce oraz Pielęgniarstwo miejsce 9 w Polsce. Jesteśmy bardzo dumni i liczymy na jeszcze wyższe miejsca w przyszłości 😎💖

Ósmą lokatę Uniwersytet Opolski zajmuje w tegorocznym rankingu ex aequo z Uniwersytetem Śląskim. Podobnie jak 26. miejsce w rankingu uczelni akademickich, które dzielimy także z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. W ubiegłym roku w rankingu Perspektyw byliśmy na 7. miejscu wśród uniwersytetów i na 24. wśród uczelni akademickich.

Przed Uniwersytetem Opolskim w tegorocznym zestawieniu znalazły się: Uniwersytet Warszawski (miejsce 1.), Uniwersytet Jagielloński (miejsce 2.), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (miejsce 3.), Uniwersytet Gdański (miejsce 4.), Uniwersytet Wrocławski (miejsce 5.), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (miejsce 6.) i Uniwersytet SWPS (miejsce 7.)

W zestawieniach w ramach poszczególnych kryteriów ocenianych przez kapitułę Uniwersytet Opolski zajął w tegorocznym rankingu 3. miejsce w kraju pod względem publikacji i 7. miejsce w kraju pod względem efektywności naukowej.

Jesteśmy usatysfakcjonowani ósmym miejscem w tegorocznym rankingu, które zajmujemy ex aequo z Uniwersytetem Śląskim. Ta pozycja w zestawieniu sprawia, że wciąż jesteśmy w doborowym towarzystwie – mówi prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Jacek Lipok, rektor elekt UO. – Po raz kolejny doceniono jakość prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim badań naukowych, kształcenia i organizacji umiędzynarodowienia. Traktujemy wyniki tego rankingu także jako wskazanie, co możemy poprawić w funkcjonowaniu uczelni. Dlatego te kategorie, w których uplasowaliśmy się na niższych pozycjach, z pewnością będziemy dogłębnie analizowali.

W rankingu kierunków studiów w top 10 w swoich kategoriach znalazły się następujące kierunki studiów Uniwersytetu Opolskiego:

  • Kierunki medyczne i o zdrowiu – kosmetologia – 3. miejsce w Polsce
  • Kierunki społeczne – politologia – 5. miejsce w Polsce
  • Kierunki teologiczne – teologia – 6. miejsce w Polsce
  • Kierunki ścisłe – informatyka – 9. miejsce w Polsce
  • Kierunki medyczne i o zdrowiu – pielęgniarstwo – 9. miejsce w Polsce
  • Kierunki rolnicze, leśne i weterynaryjne – architektura krajobrazu – 9. miejsce w Polsce
  • Kierunki humanistyczne – historia – 10. miejsce w Polsce

Ranking przygotowany został przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz 25. Jak informuje Fundacja na stronach rankingu, obejmuje on polskie uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej oraz minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. W Rankingu uwzględnione zostały uczelnie, które miały przynajmniej dwa roczniki absolwentów.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” wyjaśnia, że Ranking Szkół Wyższych Perspektywy to właściwie cztery wzajemnie się uzupełniające rankingi:
– Ranking Uczelni Akademickich obejmujący wszystkie (z wyjątkiem artystycznych) szkoły wyższe w kraju, posiadające co najmniej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
– Ranking Uczelni Niepublicznych obejmujący uczelnie kształcące na poziomie co najmniej magisterskim;
– Ranking Publicznych Akademii Nauk Społecznych i Uczelni Zawodowych;
– Ranking Kierunków Studiów, obejmujący w tym roku 74 główne kierunki lub grupy kierunków studiów w uczelniach akademickich.

Na ogólną ocenę każdej uczelni ma wpływ kilka wskaźników:
> efektywność naukowa (30%), w ramach której oceniane są m.in. efektywność pozyskiwania środków finansowych na badania, środki pozyskane z programów ramowych UE na rzecz badań naukowych i innowacyjności, rozwój kadry własnej, nadane stopnie naukowe, publikacje, cytowania, FWCI (Field-Weighted Citation Impact) – czyli wskaźnik określający relację liczby cytowań otrzymanych przez publikacje do średniej liczby cytowań otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2019-2023 (bez uwzględniania autocytowań), FWVI (Field-Weighted View Impact) – wskaźnik określający relację liczby odsłon (wyświetleń na ekranie) publikacji uczelni do średniej liczby odsłon otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2019-2023 oraz Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles) – wskaźnik określający, w jakim stopniu publikacje uczelni są obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopism na świecie  umiędzynarodowienie (15%) – studenci cudzoziemcy, studiujący w językach obcych, uczestnictwo w uniwersytecie europejskim, ICI (International Collaboration Impact) – średnia liczba cytowań otrzymanych przez publikacje posiadające współautora z zagranicy w latach 2019-2023, nauczyciele akademiccy z zagranicy, wymiana kadry akademickiej (wyjazdy) w ramach programu Erasmus+, wymiana studencka (wyjazdy i przyjazdy) oraz wielokulturowość środowiska akademickiego

> potencjał naukowy (13%) – ewaluacja działalności naukowej, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne oraz kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich

> prestiż (12%) – ocena przez kadrę akademicką i uznanie międzynarodowe

> absolwenci na rynku pracy (12%) – wynagrodzenia i zatrudnienie absolwentów

> warunki kształcenia (12%) – dostępność kadr wysokokwalifikowanych oraz akredytacje i certyfikaty międzynarodowe posiadane przez uczelnię

> innowacyjność (8%) – patenty i prawa ochronne w Polsce i za granicą oraz SDG, czyli wkład badań uczelni w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – Agenda 2030)

Pełne wyniki rankingu Perspektyw dostępne są na STRONIE perspektyw

Informacja ze strony głównej Uniwersytetu Opolskiego