Zaznacz stronę

W dniu 28 maja studentki II roku studiów I stopnia kierunku Położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu miały zaszczyt gościć studentki III roku położnictwa studiów I stopnia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Projekt “Student dla Studenta” jest twórczym spotkaniem grupy młodych, zaangażowanych studentek wydziałów Nauk o Zdrowiu obu uczelni.

W trakcie spotkania zostały poruszone tematy dotyczące opieki położnej nad rodzącą w trakcie porodu fizjologicznego. Studentki z Katowic w ciekawy i praktyczny sposób omówiły poród do wody. Studentki naszego Uniwersytetu wprowadziły słuchaczy w tajniki porodu aktywnego, relaksacji oraz elementów osteopatii stosowanych podczas porodu. Zajęcia odbywały się w przyjaznej i luźnej atmosferze, co pozwoliło na wymianę doświadczeń z zakresu teorii i praktyki pomiędzy studentkami.

Podczas takich spotkań chcemy rozwijać naszą pasję jaką jest położnictwo, a co najważniejsze zdobywać wiedzę w ciekawy i aktywny sposób. Mamy nadzieję na początek pięknej współpracy pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, a Uniwersytetem Opolskim.

Już teraz dostaliśmy zaproszenie do Katowic w następnym roku akademicki. Nie możemy się doczekać 🙂

Szczególnie dziękujemy Pani dr Barbarze Kotlarz oraz Pani dr Izabeli Mężyk za pomysł i inicjatywę współpracy.

mgr Zofia Wojdyła – opiekun projektu na kierunku położnictwo,
Wydziały Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego
.