Zaznacz stronę

UWAGA Studenci składający prace dyplomowe

W dniu 7 czerwca 2024 r. upływa termin składania prac dyplomowych w APD, osoby które chcą złożyć wniosek o przedłożenie tego terminu składają podanie do Dziekan Wydziału w systemie USOSweb (dziekanat wydziału nie przyjmuje wersji papierowych w tej sprawie oraz nie proceduje podań złożonych mailowo)

Do wniosku można dołączyć zgodę od promotora na przedłużenie złożenia pracy (skan pisma ze zgodą lub e-mail ze zgodą od promotora).

Instrukcja składania podań przez USOSweb dla studentów (PDF)

Poniżej przykładowa treść podania jakie można skierować do Dziekan:

PODANIE O WYDŁUŻENIE TERMINU ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.

Uzasadnienie: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pracę dyplomową złożę do: .…………………………………………………………………………………………………………………………………

Z poważaniem
.