Zaznacz stronę

Nie tylko narządy, komórki i cząsteczki, ale również jednostki i grupy społeczne, populacje zdrowych i chorych, a także środowisko – na takie tematy dyskutowali uczestnicy konferencji w Instytucie Nauk o Zdrowiu UO. Trwała od 17 do 19 kwietnia pod szyldem „Nowoczesne trendy badawcze w naukach biomedycznych: holistyczne ujęcie opieki zdrowotnej”.

Zdrowie i choroba to pojęcia znane nie tylko naukom o zdrowiu. Interesują się nimi także psychologia czy socjologia, a łączenie dorobków różnorodnych dyscyplin służy im wszystkim. Na tym właśnie polega holistyczne i interdyscyplinarne podejście do tematu. O tym też dyskutowali uczestnicy konferencji w Instytucie Nauk o Zdrowiu UO.

Pierwszy dzień dotyczył nauk bioetycznych oraz psychologicznego i socjologicznego podejścia do zdrowia – mówiła dr hab. Danuta Witkowska z Instytutu Nauk o Zdrowiu UO. – Drugiego i trzeciego dnia odbywały się panele na temat nauk biomedycznych, w tym chemii i fizyki oraz typowych nauk o zdrowiu. Gościmy osoby z czterech kontynentów i właśnie to, a także interdyscyplinarność konferencji, świadczą o wyjątkowości tego wydarzenia w skali kraju

W konferencji uczestniczyli pracownicy akademiccy, studenci i przedstawiciele służy zdrowia. Były to osoby z aż jedenastu państw: Polski, Francji, Włoch, Armenii, Hiszpanii, Bułgarii, Litwy, Stanów Zjednoczonych, Australii, Japonii i Tajwanu. Wśród nich znaleźli się reprezentanci jednostek UO: Instytutu Nauk Medycznych, Instytutu Nauk o Zdrowiu, Wydziału Chemii i Farmacji oraz Instytutu Psychologii.

Prelegenci i słuchacze dowiedzieli się wiele na temat różnych spojrzeń na człowieka, pacjenta i ludzkie zdrowie – podkreślała dr hab. Danuta Witkowska. – Konferencja była jednocześnie okazją, by studenci i młodzi pracownicy służby zdrowia poznali doświadczonych uczonych i mogli wzbogacać własną wiedzę. Myślę też, że również prelegenci nawiążą nowe współprace, co w najbliższym czasie będzie owocowało kolejnymi projektami i nie tylko

Konferencję swoim patronatem objęli: Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk i Prezydent Uniwersytetu Naukowo-Technologicznego Tzu Chi w Tajwanie – prof. Wen-Jui Lo.

Konferencję zrealizowano w ramach projektu pn. „Nowoczesne trendy badawcze w naukach biomedycznych: holistyczne ujęcie opieki zdrowotnej” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr KONF/SP/0195/2023/02.

Informacja ze strony głównej UO

Informacje dotyczące konferencji dostępne na stronie: mrtbs2024.inoz.uni.opole.pl

Zdjęcia wykonane przez Biuro Marketingu i Public Relations oraz przez studentkę III roku Dietetyki Martynę Kaliciak – dziękujemy 🙂

GALERIA ZDJĘĆ
.