Zaznacz stronę

Szanowni Państwo

w dniach 21-22 czerwca 2022 r. w Kłajpedzie na Litwie odbędzie się konferencja pt. Internationaal scientyfic-practical conference „Physical activity of pregnant and postpartum women: myths, challenges, and opportunities”, w ramach projektu: INSTEpp – „Innowacyjne kształcenie studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wynikające z lepszego dostosowania oferty dydaktycznej w aspekcie potrzeb zdrowotnych kobiet w ciąży i po porodzie” (Nr 2020-1-PL01-KA203-81905).

Celem konferencji jest podsumowanie najważniejszych aspektów pracy fizjoterapeuty i położnej z kobietą w ciąży i po porodzie jako efekt pracy intelektualnej zespołu projektowego z dostosowaniem do potrzeb studentów zgłaszanych w trakcie trwania projektu i bazujący na potrzebach kobiet w ciąży i po porodzie. Grupą odbiorców są pracownicy i studenci trzech uczelni wchodzących w skład konsorcjum, środowisko medyczne, zaproszeni goście z uczelni partnerskich oraz innych uczelni polskich i zagranicznych nie biorących udziału w projekcie, środowisko lokalne, władze miasta, przedstawiciele szkolnictwa wyższego krajowego.

Link do platformy Zoom / This is the Zoom link: https://liedm.zoom.us/j/83201732382

Formularz rejestracyjny / This is the registration form: https://tiny.pl/9zpzd
.