Zaznacz stronę

Zapraszamy wszystkich studentów i studentki I stopnia kierunku Pielęgniarstwo oraz Położnictwo do udziału w III edycji Olimpiady wiedzy i umiejętności z zakresu badań fizykalnych i chorób cywilizacyjnych organizowanej przez Akademię Nauk Stosowanych Mazovia w partnerstwie z PZWL Wydawnictwo Lekarskie oraz Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego.

Olimpiada składać się będzie z trzech etapów:

  • I etap odbędzie się w dniu 27 maja 2024 r. w formule online
  • II i III etap będą miały miejsce w dniu 7 czerwca 2024 r. – w siedzibie Akademii Nauk Stosowanych Mazovia.

Zasady udziału w Olimpiadzie:

  • Zarejestruj się za pomocą Formularza Zgłoszeniowego
  • Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja 2024 r. AKTUALIZACJA! Termin zgłoszeń wydłużony do 24.05.2024
  • Zapoznaj się z Regulaminem konkursu (PDF)
  • Link do testu wiedzy online (I etap) zostanie wysłany mailem w dniu 27.05.2024 r.
  • Test będzie aktywny w dniu 27 maja 2024 r. o godzinie 19:00 przez 2 godziny (do 21:00) – z zastrzeżeniem, że na rozwiązanie testu od jego rozpoczęcia jest 80 minut. Test zawiera 80 pytań jednokrotnego wyboru. Po godzinie 21:00 test staje się nieaktywny, a osoby, które były w trakcie jego rozwiązywania nie mają możliwości jego kontynuacji i zostają zdyskwalifikowane z I etapu.
  • UWAGA: w przypadku tej samej liczby punktów, laureaci I etapu zostaną wyłonieni na podstawie kryterium czasu – im krótszy czas rozwiązania testu, tym większe szanse na awans do kolejnego etapu.
  • Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej mazovia.edu.pl w dniu 29 maja 2024 roku.  Dodatkowo, wszyscy zakwalifikowani otrzymają powiadomienie drogą mailową na adres podany w procesie rejestracji w dniu 29 maja 2024 r.

Zachęcamy do zgłaszania się na Olimpiadę! Na uczestników czekają m.in.: cenne nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia oraz nowe znajomości i doświadczenia 😉
.