Zaznacz stronę

W dniu 29 maja 2024 r. na terenie Wydziału Nauk o Zdrowiu UO gościliśmy dzieci z opolskich przedszkoli, które brały udział w akcji “Małe dziecko-wielka choroba”.

Piknik zorganizowany został, aby podsumować akcję, nagrodzić finalistów konkursu plastycznego oraz stworzyć dzieciom szansę poznania specyfiki pracy przedstawicieli służb mundurowych, w tym Policji, Pogotowia Ratunkowego oraz Straży Pożarnej, a także poprzez zabawę przekazać dzieciom garść wiadomości z zakresu pierwszej pomocy, profilaktyki chorób zakaźnych oraz zasad zdrowego żywienia. W pikniku wzięło udział ponad 350 dzieci wraz ze swoimi opiekunami; pogoda dopisała, humory też.

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie oraz przeprowadzenie tej akcji, zwłaszcza: grupie studentów z I roku kierunku Pielęgniarstwa, z II roku kierunku dietetyka, Pani mgr Iwonie Dobrowolskiej, Pani mgr Teresie Niechwiadowicz-Czapka oraz Pani mgr Jolancie Żurakowskiej.

Szczególne podziękowania należą się również: strażakom z OSP Gosławice, Ratownikom medycznym z OCRM oraz Panu z Policji, którzy wykazali się ogromną cierpliwością, empatią i wielką umiejętnością nawiązywania kontaktu z dziećmi, 

Także Pani redaktor Danucie Starzec za bycie z nami przez cały czas trwania akcji, za przeprowadzenie dwóch audycji w czasie trwania akcji oraz reportaż z pikniku.

Firmom Sopelek, Cementownia Odra S.A , Nutircia za ufundowanie nagród dla dzieci oraz smacznego poczęstunku.

Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się zorganizować podobną akcję na kolejny ważny temat. 🙂

Wideo 1      Wideo 2      Wideo 3      Wideo 4      Wideo 5      Wideo 6
.

Wybrane zdjęcia z finału akcji, na końcu galerii nagrodzone prace plastyczne
.