Zaznacz stronę

W dniu 24 maja 2024 r. przedstawiciele Innowacyjnego Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu UO wzięli czynny udział w Konferencji Naukowej pt. „Człowiek w zdrowiu i chorobie – profilaktyka i postępowanie w chorobach cywilizacyjnych”, organizowanej przez Akademię Tarnowską.

Reprezentanci ICSM w osobie Dyrektora placówki – mgr. Dawida Obłoja oraz Techników Symulacji Medycznej – mgr. inż. Mateusza Ptaka i Krzysztofa Buczkowskiego, przedstawili pracę pt.Świat w obliczu chorób cywilizacyjnych – symulacja w opiece zdrowotnej sposobem na poprawę jakości opieki”.

Zaprezentowana w Tarnowie tematyka była owocem współpracy naszych pracowników z wykładowcami Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.

Informacja ze strony Innowacyjnego Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu UO
.