Zaznacz stronę

Praktyki – Kosmetologia

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ STUDENTÓW
godz. 8:00 – 11:00 mgr Bożena Górniak
Pok. 111 (1 piętro)
Tel: 77 44 23 507
E-mail: bozena.gorniak@uni.opole.pl

UWAGA !!!

Realizacja praktyk zawodowych w salonach kosmetycznych możliwa jest wyłącznie po podpisaniu porozumienia/umowy.
Porozumienie należy odebrać osobiście w wyznaczonych powyżej dniach w godzinach 8.00 – 11.00 w pokoju nr 111 (1 piętro).

Istnieje możliwość odbywania praktyk zawodowych w soboty

 

GODZINY PRAKTYK DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH) – ROK AKADEMICKI 2020/2021
Godziny praktyk zawodowych dla studentów I roku studiów licencjackich
Praktyka z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej
Semestr zimowy – 80h dydaktycznych
Semestr letni – 320h dydaktycznych
Godziny praktyk zawodowych dla studentów II roku studiów licencjackich
Praktyka z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększające
Semestr zimowy – 80h dydaktycznych
Semestr letni – 320h dydaktycznych
Godziny praktyk zawodowych dla studentów III roku studiów licencjackich
Praktyka z zakresu kosmetologii specjalistycznej
Semestr zimowy – 150h dydaktycznych

 

GODZINY PRAKTYK DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA (MAGISTERSKICH) – ROK AKADEMICKI 2020/2021
Godziny praktyk zawodowych dla studentów I roku studiów magisterskich
Praktyki zawodowe
Semestr letni – 320h dydaktycznych
Godziny praktyk zawodowych dla studentów II roku studiów magisterskich
Praktyki zawodowe
Semestr letni – 160h dydaktycznych

 


TEMATYKA PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA:

Studia I stopnia (licencjackie):

Studia II stopnia (magisterskie):


SYLABUSY:


DRUKI DO POBRANIA: