Zaznacz stronę

Praktyki – Kosmetologia

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ STUDENTÓW
godz. 9:00 – 11:00 mgr Bożena Górniak
Pok. 102 (1 piętro)
Tel: 77 44 23 547 (w sieci UO 3547)
E-mail: bozena.gorniak@uni.opole.pl

 

GODZINY PRAKTYK DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH) – ROK AKADEMICKI 2022/2023
Godziny praktyk zawodowych dla studentów I roku studiów licencjackich
Praktyka z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej
Semestr zimowy – 80h dydaktycznych
Semestr letni – 320h dydaktycznych
Godziny praktyk zawodowych dla studentów II roku studiów licencjackich
Praktyka z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększające
Semestr zimowy – 80h dydaktycznych
Semestr letni – 320h dydaktycznych
Godziny praktyk zawodowych dla studentów III roku studiów licencjackich
Praktyka z zakresu kosmetologii specjalistycznej
Semestr zimowy – 160h dydaktycznych

 

GODZINY PRAKTYK DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA (MAGISTERSKICH) – ROK AKADEMICKI 2022/2023
Godziny praktyk zawodowych dla studentów I roku studiów magisterskich
Praktyki zawodowe
Semestr zimowy – 160h dydaktycznych
Semestr letni – 160h dydaktycznych
Godziny praktyk zawodowych dla studentów II roku studiów magisterskich
Praktyki zawodowe
Semestr zimowy – 160h dydaktycznych

 

👉 INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW DOT. PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU AKADEMICKI 2022/2023 – PRAKTYKI NA PODSTAWIE SKIEROWANIA 👈

👉 INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW DOT. PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU AKADEMICKI 2022/2023 – PRAKTYKI INDYWIDUALNE 👈


W planie praktyk należy wpisać godziny dydaktyczne zgodnie z przelicznikiem godzin (Przelicznik godzin do pobrania – Kliknij Tutaj!)


STUDENCI REALIZUJĄCY PRAKTYKI INDYWIDUALNE – BEZPŁATNE

Informacja dla studentów – studia licencjackie oraz magisterskie:

  • Termin złożenia dokumentów celem sporządzenia porozumienia/umowy z placówką – do 15.11.2022 r. z zachowaniem 10 dni przed rozpoczęciem praktyk
  • Termin realizacji praktyk zawodowych – do dnia 31.01.2023 r.
  • Termin rozliczenia dokumentacji po zrealizowania praktyk zawodowych do dnia 15.02.2023 r.

STUDENCI REALIZUJĄCY PRAKTYKI W PLACÓWKACH WSKAZANYCH PRZEZ UNIWERSYTET OPOLSKI

Informacja dla studentów – studia licencjackie oraz magisterskie:

  • Termin złożenia dokumentów (wniosek do placówki, oświadczenie, plan praktyk) – do 15.11.2022 r. z zachowaniem 10 dni przed rozpoczęciem praktyk.
  • Termin realizacji praktyk zawodowych – do dnia 31.01.2023 r.
  • Termin rozliczenia dokumentacji po zrealizowania praktyk zawodowych do dnia 15.02.2023 r.

 TEMATYKA PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA:

Studia I stopnia (licencjackie):

Studia II stopnia (magisterskie):


SYLABUSY:


DRUKI DO POBRANIA: