Zaznacz stronę

Praktyki – Kosmetologia

PRAKTYKI NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA Godziny przyjęć studentów
  Pok. 111
Tel: 77 44 23 547 (w sieci UO 3547)
Poniedziałek – 9:00-12:00
Czwartek – 9:00-12:00

Poza wyznaczonymi godzinami
studenci nie będą przyjmowani

 

GODZINY PRAKTYK DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH) – ROK AKADEMICKI 2022/2023
Godziny praktyk zawodowych dla studentów I roku studiów licencjackich
Praktyka z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej
Semestr zimowy – 80h dydaktycznych
Semestr letni – 320h dydaktycznych
Godziny praktyk zawodowych dla studentów II roku studiów licencjackich
Praktyka z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększające
Semestr zimowy – 80h dydaktycznych
Semestr letni – 320h dydaktycznych
Godziny praktyk zawodowych dla studentów III roku studiów licencjackich
Praktyka z zakresu kosmetologii specjalistycznej
Semestr zimowy – 160h dydaktycznych

 

GODZINY PRAKTYK DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA (MAGISTERSKICH) – ROK AKADEMICKI 2022/2023
Godziny praktyk zawodowych dla studentów I roku studiów magisterskich
Praktyki zawodowe
Semestr zimowy – 160h dydaktycznych
Semestr letni – 160h dydaktycznych
Godziny praktyk zawodowych dla studentów II roku studiów magisterskich
Praktyki zawodowe
Semestr zimowy – 160h dydaktycznych

 

👉 INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW DOT. PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU AKADEMICKI 2022/2023 – PRAKTYKI NA PODSTAWIE SKIEROWANIA 👈

👉 INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW DOT. PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU AKADEMICKI 2022/2023 – PRAKTYKI INDYWIDUALNE 👈


W planie praktyk należy wpisać godziny dydaktyczne zgodnie z przelicznikiem godzin (Przelicznik godzin do pobrania – Kliknij Tutaj!)


STUDENCI REALIZUJĄCY PRAKTYKI INDYWIDUALNE – BEZPŁATNE

Informacja dla studentów – studia licencjackie oraz magisterskie:

  • Termin złożenia dokumentów celem sporządzenia porozumienia/umowy z placówką z zachowaniem 10 dni przed rozpoczęciem praktyk (6 załączników):
  • – dla I roku (studia licencjackie) – 14.04.2023 r.
  • – dla I roku (studia magisterskie) – 28.04.2023r.
  • – dla II roku (studia licencjackie) – 21.04.2023 r.
  • Termin realizacji praktyk zawodowych – do dnia 31.08.2023 r.
  • Termin rozliczenia dokumentacji po zrealizowania praktyk zawodowych do dnia 01.09.2023 r.

STUDENCI REALIZUJĄCY PRAKTYKI W PLACÓWKACH WSKAZANYCH PRZEZ UNIWERSYTET OPOLSKI

Informacja dla studentów – studia licencjackie oraz magisterskie:

  • Termin złożenia dokumentów (3 załączniki – skierowanie do placówki, oświadczenie, plan praktyk) – do 14.04.2023 r. z zachowaniem 10 dni przed rozpoczęciem praktyk.
  • Termin realizacji praktyk zawodowych – do dnia 31.08.2023 r.
  • Termin rozliczenia dokumentacji po zrealizowania praktyk zawodowych do dnia 01.09.2023 r.

 TEMATYKA PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA:

Studia I stopnia (licencjackie):

Studia II stopnia (magisterskie):


SYLABUSY:


DRUKI DO POBRANIA: