Praktyki – Kosmetologia

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ STUDENTÓW – STYCZEŃ 2021
04.01.2021 r. (Poniedziałek) mgr Bożena Górniak
Pok. 111 (1 piętro) 
Godziny przyjęć:
7:30 – 11:30Tel: 77 44 23 507
E-mail: bozena.gorniak@uni.opole.pl
06.01.2021 r. (Środa)
08.01.2021 r. (Piątek)
12.01.2021 r. (Wtorek)
14.01.2021 r. (Czwartek)
18.01.2021 r. (Poniedziałek)
20.01.2021 r. (Środa)
22.01.2021 r. (Piątek)
26.01.2021 r. (Wtorek)
28.01.2021 r. (Czwartek)

 

GODZINY PRAKTYK DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH) – ROK AKADEMICKI 2020/2021
Godziny praktyk zawodowych dla studentów I roku studiów licencjackich
Praktyka z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej
Semestr zimowy – 80h dydaktycznych
Semestr letni – 320h dydaktycznych
Godziny praktyk zawodowych dla studentów II roku studiów licencjackich
Praktyka z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększające
Semestr zimowy – 80h dydaktycznych
Semestr letni – 320h dydaktycznych
Godziny praktyk zawodowych dla studentów III roku studiów licencjackich
Praktyka z zakresu kosmetologii specjalistycznej
Semestr zimowy – 150h dydaktycznych

 

GODZINY PRAKTYK DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA (MAGISTERSKICH) – ROK AKADEMICKI 2020/2021
Godziny praktyk zawodowych dla studentów I roku studiów magisterskich
Praktyki zawodowe
Semestr letni – 320h dydaktycznych
Godziny praktyk zawodowych dla studentów II roku studiów magisterskich
Praktyki zawodowe
Semestr letni – 160h dydaktycznych

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W SOBOTY


TEMATYKA PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA:

Studia I stopnia (licencjackie):

Studia II stopnia (magisterskie):


SYLABUSY:


DRUKI DO POBRANIA: