Zaznacz stronę

W imieniu Polskiej Akademii Nauk, oddział we Wrocławiu oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu serdecznie zapraszamy do udziału w XI Sympozjum “Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych”, które odbędzie się 18-19 listopada 2022 r. we Wrocławiu.

Tematyka Sympozjum obejmuje najnowsze osiągnięcia inżynierii biomedycznej oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii i zdobyczy techniki w biologii i medycynie. W szczególności dotyczy biomechaniki tkanek, narządów i układów, zastosowania metod doświadczalnych i analizy komputerowej w biomechanice i inżynierii biomedycznej, badania wpływu czynników zewnętrznych oraz stanów patologicznych na przekształcenia strukturalne tkanek, narządów i komórek, metod modyfikacji genetycznych organizmów żywych, nowoczesnych technik i technologii w diagnostyce i leczeniu.

Sympozjum skierowane jest przede wszystkim do młodych uczonych z wrocławskich uczelni, ale także z całego regionu południowo-zachodniej Polski, którzy w toku wymiany poglądów i dyskusji będą mogli poddać ocenie wyniki swoich pomysłów i projektów naukowych. Jego interdyscyplinarny charakter pozwala także żywić nadzieję na nawiązanie współpracy, której wynikiem będą oryginalne projekty badawcze.

Więcej szczegółów, w tym: Formularz zgłoszeniowy, Zasady zgłaszania prac, Szablon streszczenia, Klauzula RODO dostępne na stronie Sympozjum: sympozjumkib.opx.pl


.