Zaznacz stronę

Praktyki – Dietetyka

PRAKTYKI NA KIERUNKU DIETETYKA
Merytoryczny koordynator praktyk zawodowych
na kierunku Dietetyka
mgr Agnieszka Fujarczuk-Mękal
E-mail: agnieszka.fujarczukmekal@uni.opole.pl
Organizacja praktyk zawodowych
na kierunku Dietetyka
mgr inż. Agnieszka Komuszyńska E-mail: agnieszka.komuszynska@uni.opole.pl
Tel: +48 574 737 584
(Pok. 101)