Zaznacz stronę


Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu UO przyłącza się do obchodów Healthcare Simulation Week – Tygodnia Symulacji w Opiece Zdrowotnej!

Symulacja to metoda, która wiernie odwzorowuje rzeczywistość stwarzając możliwość zdobycia i doskonalenia umiejętności nie tylko praktycznych, ale również tych dotyczących komunikacji czy pracy w grupie. Dzięki zajęciom symulacyjnym studenci kształcący się w Naszym Centrum stają się profesjonalistami, którzy w swojej przyszłej pracy zawodowej wykorzystują zdobyte doświadczenie.

Organizowane pod agendą Society for Simulation in Healthcare wydarzenie ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat tego, w jaki sposób pracownicy ochrony zdrowia wykorzystują symulację do poprawy bezpieczeństwa, skuteczności i wydajności świadczenia opieki zdrowotnej.

Z tej okazji w dniach 13-17.09.2021 odbędzie się cykl wydarzeń na terenie Innowacyjnego Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. Począwszy od poniedziałku przez kolejne dni będziemy gościć różne grupy zawodowe. W naszych murach pojawią się ratownicy medyczni z SP ZOZ w Oleśnie, którzy na co dzień pracują w Zespołach Ratownictwa Medycznego. Wezmą udział w warsztatach ze stanów nagłych w ginekologii i położnictwie w tym przyjmowanie porodu w warunkach pozaszpitalnych. W kolejnym dniu odbędą się warsztaty z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. Na zakończenie tygodnia przez dwa dni będziemy gościć studentów oraz dydaktyków Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, którzy wraz ze studentami oraz dydaktykami Wydziału Nauk o Zdrowiu UO spędzą intensywne dwa dni warsztatowe z wykorzystaniem technik symulacji medycznej.


RELACJA Z WYDARZEŃ:Na poniższej mapie możecie zlokalizować i podejrzeć, rozsiane po całym świecie Centra Symulacji Medycznej biorące udział w imprezie