Zaznacz stronę

W dniu 1 czerwca 2023 r. (od godz. 14:00) ruszają zapisy na kursy zmienne ogólnouczelniane poprzez USOSweb dla studentów Dietetyki oraz Kosmetologii Wydziału Nauk o Zdrowiu UO na semestr zimowy w roku akademickim 2023/3024.

Jaki kurs zmienny ogólnouczelniany dla studentów studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Dietetyka:

 • I rok Dietetyki, studia I stopnia, stacjonarne zapisuje się na III semestr na rok akademicki 2023/2024 na kurs z dyscypliny niebędącej dyscypliną wiodącą dla kierunku
 • II rok Dietetyki, studia I stopnia, stacjonarne zapisuje się na V semestr na rok akademicki 2023/2024 na kurs z dyscypliny niebędącej dyscypliną wiodącą dla kierunku
 • I rok Dietetyki, studia I stopnia, niestacjonarne zapisuje się na III semestr na rok akademicki 2023/2024 na kurs z dyscypliny niebędącej dyscypliną wiodącą dla kierunku

Jaki kurs zmienny ogólnouczelniany dla studentów studiów I stopnia (licencjackich) oraz II stopnia (magisterskich) na kierunku Kosmetologia:

 • I rok Kosmetologii, studia I stopnia, stacjonarne zapisuje się na III semestr na rok akademicki 2023/2024 na kurs puli przedmiotów humanistycznych
 • II rok Kosmetologii, studia I stopnia, stacjonarne zapisuje się na V semestr na rok akademicki 2023/2024 na kurs puli przedmiotów humanistycznych
 • I rok Kosmetologii, studia II stopnia, stacjonarne zapisuje się na III semestr na rok akademicki 2023/2024 na kurs puli przedmiotów społecznych

Najważniejsze Informacje:

 • Studenci realizują kurs zmienny ogólnouczelniany, z dyscypliny niebędącej dyscypliną wiodącą swojego kierunku studiów. Przed przystąpieniem do rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane należy poznać dyscyplinę wiodącą swojego kierunku i nie wybierać kursów, które przyporządkowane są do tej dyscypliny.
 • Dopuszczalną formą zajęć, w ramach których realizowany jest kurs są: wykład, ćwiczenia lub konwersatoria.
 • Liczba godzin kursu wynosi 15.
 • Każdemu kursowi przypisuje się 2 pkt ECTS.
 • Kurs kończy zaliczenie na ocenę.
 • Dla studentów studiów niestacjonarnych ustala się 9-godzinowy wymiar zajęć kursów zmiennych ogólnouczelnianych (60% wymiaru godzin na studiach stacjonarnych).
 • Zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się z uwzględnieniem zajęć (zjazdów) na poszczególnych kierunkach. Zapisy na kursy prowadzą koordynatorzy kierunków, którzy mogą planować realizację tych zajęć we wspólnych grupach dla różnych kierunków.
 • Każdy student zanim przestąpi do rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane powinien sprawdzić swój harmonogram studiów pod kątem rodzaju kursu jaki ma zrealizować w danym semestrze, czy ma zrealizować kurs z grupy kursów humanistycznych, społecznych bądź tez czy ma być to kurs prowadzony w języku obcym nowożytnym. Jeżeli nie ma wskazania jaki kurs ma wybrać może wybrać dowolny.  W razie wątpliwości każdy student powinien skontaktować się z koordynatorem kierunku w celu wyjaśnienia tych wątpliwości.

Więcej informacji dotyczących kursów zmiennych ogólnouczelnianych dostępnych na stronie Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich: Kliknij Tutaj!


.