Zaznacz stronę

Zapraszamy wszystkich studentów III roku Pielęgniarstwa, studiów stacjonarnych do udziału w XIII edycji Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej.

Olimpiada Pielęgniarska przebiega w trzech etapach:

 • I etap w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru) – 21 marca 2023 r.
 • II etap w formie pisemnej i ustnej (proces pielęgnowania) – 18 kwietnia 2023 r.
 • III etap –  prezentacja multimedialna – 22 maja 2023 r.

Regulamin XIII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej (PDF)

Uczelnie biorące udział w Olimpiadzie:

 1. Instytut Nauk o Zdrowiu Collegium Salutis Humanae Uniwersytet Opolski
 2. Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu
 3. Państwową Uczelnię Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 4. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa  w Legnicy
 5. Śląski Uniwersytet  Medyczny w Katowicach
 6. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
 7. Uniwersytet Rzeszowski
 8. Państwową Uczelnię Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 9. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 10. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 11. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 12. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu
 13. Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego

Skąd pomysł na Olimpiadę Pielęgniarską? – kliknij i przeczytaj krótki opis (PDF)
.