Zaznacz stronę

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

w dniu 30 lipca 2022 r. otrzymaliśmy wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej naszej Uczelni, które niniejszym prezentujemy, dumni z ogólnej oceny Uniwersytetu Opolskiego.

Oto wyniki ewaluacji:

 • ekonomia i finanse: B+
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: B
 • informatyka: B+
 • historia: B+
 • językoznawstwo: A
 • literaturoznawstwo: A
 • nauki biologiczne: B+
 • nauki chemiczne: B+
 • nauki fizyczne: B+
 • nauki medyczne: B+
 • nauki o polityce i administracji: B+
 • nauki o zdrowiu: A
 • nauki prawne: B+
 • nauki teologiczne: A
 • pedagogika: B+
 • psychologia: A
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki: B

Ocena ta jest kolejnym potwierdzeniem wartości badań naukowych prowadzonych w naszej uczelni i rosnącej rangi Uniwersytetu Opolskiego wśród uczelni naszego kraju.

Wyniki ewaluacji są także wyrazem uznania dla efektywności działań wszystkich osób, których praca przyniosła tak wymierne rezultaty. Jednym z nich, ważnym dla Uczelni, jest liczba dyscyplin naukowych z kategorią A – tę kategorię otrzymało pięć dyscyplin, a kolejnych dziesięć otrzymało kategorię B+. Na podkreślenie zasługuje fakt, że niemal wszystkie dyscypliny naukowe ewaluowane w UO, plasują się w kategoriach pozwalających na utrzymanie już posiadanych uprawnień awansowych lub wystąpienie o ich przyznanie.

Koleżanki i Koledzy, jako przedstawiciele naszej wspólnoty akademickiej, którym powierzyliście troskę o jej codzienne funkcjonowanie i rozwój, dziękujemy za wspólny wysiłek, który zdecydowanej większości przyniósł już teraz oczekiwane owoce. Wierzymy i dołożymy starań, by w aktualnej ewaluacji jeszcze pełniej potwierdzić nasze aspiracje. Tymczasem życzymy Wam wszystkim chwil zasłużonego, wakacyjnego odpoczynku.

Władze Rektorskie Uniwersytetu Opolskiego


Informacja ze strony głównej Uniwersytetu Opolskiego