Drodzy Studenci kierunku Pielęgniarstwo

w związku zapotrzebowaniem kadrowym do pomocy placówkom medycznym w ramach wolontariatu na terenie województwa opolskiego, uprzejmie informujemy, że studenci ostatniego roku pielęgniarstwa mogą wesprzeć wymienione poniżej placówki w walce z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną:

1. Szpital Wojewódzki przy ul. Katowickiej 64 w Opolu może przyjąć na wolontariat studentów ostatniego roku pielęgniarstwa:

  • do Oddziału Chorób wewnętrznych – 4 osoby;
  • do Oddziału Chirurgii Ogólnej – 3 osoby;
  • do wykonywania zadań związanych z opieką w izolatorium – 5 osób.

2. Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o., ul. Augusta Kośnego 53, 45-372 Opole

3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa

4. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Opolu ul. Pruszkowska 72, Opole 46-020; tel. 77 474 38 87 (dodatkowo dla studentów kierunku pielęgniarstwo, istnieje możliwość zatrudnienia w okresie wakacji).

Osoby zainteresowane, proszę o wypełnienie Klauzuli – Wolontariat i przesłanie jej na adres biura dziekana:

Klauzula informacyjna – Wolontariat

Dodatkowo informujemy, że osoby, które w okresie zawieszenia kształcenia bezpośredniego na studiach wykonywały czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Bardzo dziękujemy za dotychczasowe zgłoszenia. Jesteśmy dumni z postawy naszych studentów!