Zaznacz stronę

W Dzienniku Ustaw RP pojawiło się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

Wprowadzono w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii możliwość udzielania świadczeń rehabilitacyjnych w trybie (ambulatoryjnym, domowym i dziennym) za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (np. przez telefon czy komunikatory takie jak Skype czy WhatsApp).

Rozporządzenie wprowadza również zawieszenie na czas epidemii terminów:

  • określających długość prowadzenia fizjoterapii domowej, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, 3, 5, 6 oraz
  • terminów przyjęcia na świadczenia rehabilitacyjne prowadzone w warunkach stacjonarnych określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu rehabilitacji leczniczej.

Link do rozporządzenia: dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/660

www.kif.info.pl/ministerstwo-zdrowia-wprowadza-telerehabilitacje-na-czas-epidemii