Zaznacz stronę

.
W dniach 12-18 grudnia 2022 r
. na Uniwersytecie w Kłajpedzie na Litwie odbyły się 5-dniowe programy intensywne – „Szkolenie i nauczanie poprawnej profilaktyki w ciąży i w połogu” dla studentów i kadry nauczycielskiej w ramach projektu KA203 – Partnerstwa Strategiczne (Nr. 2020-1-PL01-KA203-081905) pt: „Innowacyjne kształcenie studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wynikające z lepszego dostosowania oferty dydaktycznej w aspekcie potrzeb zdrowotnych kobiet w ciąży i po porodzie (INSTEpp)”.

Projekt zapewnia możliwość holistycznego, zgodnego z Evidence Based Medicine i Evidence Based Physiotherapy podejścia fizjoterapeutycznego do kobiet w okresie ciąży oraz pre i postnatalnym.

Szkolenie to działanie ułatwiające uznawanie i poświadczanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w ramach uczenia się dla studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu trzech uczelni partnerskich. Tematyka intensywnego kursu wykraczała poza obszary standardowo oferowane w programie studiów z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele z Uniwersytetu Opolskiego, który jest liderem projektu i Uniwersytetu w Kadyksie (Hiszpania), zaś szkolenie poprowadzili pracownicy z Uniwersytetu w Kłajpedzie (Litwa). Uczestnikami intensywnego szkolenia byli studenci fizjoterapii, położnictwa studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, a także zaangażowani w projekt wykładowcy.

Uniwersytet Opolski reprezentowały:

 • dr Agata Mroczek – koordynator merytoryczny projektu, kadra dydaktyczna
 • dr Martyna Kasper-Jędrzejewska – kadra dydaktyczna
 • Dorota Ormian – studentka II roku fizjoterapii
 • Aleksandra Pucyk – studentka II roku fizjoterapii
 • Zuzanna Trawińska – studentka II roku fizjoterapii
 • Agata Wróbel – studentka III roku fizjoterapii
 • Melania Rogosch – studentka V roku fizjoterapii

W ramach szkolenia przeprowadzono:

 • Wykłady:
  1. Cooperation between midwives and physiotheraposts for the well-being of pregnant women – dr Aelita Skarbaliene
  2. PPsychological preparation for pregnancy and childbirth – Rasa Litikiene
 • Warsztaty:

  1. Practical workshop. Breathing exercise for pain relief during labor – Akwile Sendriute
  2. Practical workshop. Exercise and methods for pain reduction during labor – Akwile Sendriute
  3. Practical workshop. Birthing positions and prevention of episiotomy during labor – Viktorija Keriene