Zaznacz stronę

W dniach 23-27 maja 2022 roku w na Uniwersytecie w Kadyksie, w Hiszpanii odbyły się 5-dniowe programy intensywne – „Szkolenie i nauczanie poprawnej profilaktyki w ciąży i w połogu” dla studentów i kadry nauczycielskiej w ramach projektu KA203 – Partnerstwa Strategiczne (Nr. 2020-1-PL01-KA203-081905) pt: „Innowacyjne kształcenie studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wynikające z lepszego dostosowania oferty dydaktycznej w aspekcie potrzeb zdrowotnych kobiet w ciąży i po porodzie (INSTEpp)”.

Projekt zapewnia możliwość holistycznego, zgodnego z Evidence Based Medicine i Evidence Based Physiotherapy podejścia fizjoterapeutycznego do kobiet w okresie ciąży oraz pre i postnatalnym.

Szkolenie miało na celu zdobycie wiedzy, umiejętności, a także nowych kompetencji przez studentów i kadrę dydaktycznej trzech uczelni partnerskich.

Tematyka intensywnego kursu wykraczała poza obszary standardowo oferowane w programie studiów z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Szkolenie odbyło się w formie zajęć pilotażowych przed wprowadzeniem nowego przedmiotu na uczelniach partnerskich.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z Uniwersytetu Opolskiego, który jest liderem projektu, a także z Uniwersytetu w Kłajpedzie (Litwa) i Uniwersytetu w Kadyks (Hiszpania). Uczestnikami intensywnego szkolenia byli studenci położnictwa, fizjoterapii od II roku studiów licencjackich/jednolitych magisterskich, a także kadra dydaktyczna.

Uniwersytet Opolski reprezentowała kadra dydaktyczna oraz  5 studentek:

 • dr Agata Mroczek – koordynator projektu, kadra dydaktyczna
 • dr Magdalena Golachowska – kadra dydaktyczna
 • Melania Rogosch – studentka IV roku fizjoterapii
 • Agata Wróbel – studentka II roku fizjoterapii
 • Weronika Rudzka – studentka II roku fizjoterapii
 • Dominika Pawłucka – studentka II roku fizjoterapii
 • Katarzyna Pukacz – studentka II roku fizjoterapii

W części teoretycznej tematami szkolenia były między innymi:

 1. Skuteczność programów treningu mięśni dna miednicy w ciąży
 2. Skuteczność programów treningu mięśni dna miednicy, brzucha poprzecznego, pilatesu i jogi w przypadku nietrzymania moczu
 3. Skuteczność biofeedbacku i stożków dopochwowych w leczeniu i profilaktyce nietrzymania moczu.

W części praktycznej odbyły się warsztaty:

 1. Warsztat teoretyczny i praktyczny wieloskładnikowego treningu mięśni dna miednicy podczas ciąży
 2. Warsztat teoretyczny i praktyczny wieloskładnikowego treningu mięśni dna miednicy po ciąży

Ponadto uczestnicy wzięli udział w zajęciach na basenie, poznać tajniki terapii w wodzie, w tym:

 1. Teoria treningu hydroterapii w ciąży
 2. Praktyczny trening hydroterapii podczas ciąży

Ważnym punktem wizyty była wizyta w Zaawansowanym Laboratorium Analizy Ruchu Człowieka i Fizjologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Uczestnicy poznali głównie działania realizowane w pracowniach oraz zapoznali się z innowacyjnym wyposażeniem.


.