Zaznacz stronę

Obecnie przez KRASP wspólnie z Ministerstwem Nauki przygotowywany jest system organizacji wsparcia studenckiego dla służb sanitarnych i innych instytucji walczących z epidemią.

Wsparcie to dotyczyć ma m. in:

  • wsparcie służb sanitarnych i innych w zakresie podstawowej obsługi informatycznej;
  • podejmowanie aktywności na rzecz zwalczania skutków epidemii przez studenckie koła naukowe i inne podobne formy organizacyjne, w tym dostarczanie rozwiązań technicznych, organizacyjnych i innych;
  • wsparcie informatyczne w zakresie gromadzenia, analizy i przetwarzania danych zintegrowanego na poziomie regionalnym i krajowym (kierunki informatyczne, analityka biznesowa);
  • wsparcie prac administracyjnych (zbieranie, udzielanie, przetwarzanie i ewidencjonowanie informacji) – (kierunki administracja, zarządzanie, logistyka, inżynieria bezpieczeństwa, marketing, prawo, politologia);
  • wsparcie opieki nad obcokrajowcami poddanymi procedurom sanitarnym (kierunki humanistyczne, w tym filologiczne);
  • analiza przydatności różnych rozwiązań na rzecz zwalczania skutków epidemii, w tym wyszukiwanie informacji i opinii w internecie (wszystkie kierunki);
  • realizacja innych zadań wspomagających o charakterze organizacyjnym, logistycznym, monitorującym, wsparcia psychologicznego i opieki na osobami starszymi oraz obcokrajowcami, zarządzania kryzysowego, symulacji numerycznych zjawisk epidemicznych, analizy ryzyka i skutków epidemii (różne kierunki i specjalności w zależności od potrzeb).

Praktyki zgodnie z rekomendacją Ministerstwa może zostać wliczona jako odbycie praktyki zawodowej. Liczba godzin, termin odbywania praktyk i zakres prac do uzgodnienia już na miejscu.


W razie chęci zgłoszenia prosimy o kontakt: