Zaznacz stronę

Zespół Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych dokonał oceny na kierunkach pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia oraz położnictwo studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Nauk Zdrowiu w Uniwersytecie Opolskim. Wypadliśmy świetnie!

Na podstawie przedstawionej dokumentacji, po zbadaniu stanu faktycznego w czasie wizytacji na Uczelni stwierdzono, że:

1. Uniwersytet Opolski spełnia wymagane kryteria oceny standardów kształcenia na wizytowanym kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia, profil praktyczny, co stanowi podstawę do wnioskowania do Ministra Zdrowia o przyznanie Certyfikatu Akredytacyjnego na okres 5 lat.

2. Uniwersytet Opolski spełnia wymagane kryteria oceny standardów kształcenia na wizytowanym kierunku Położnictwo studia pierwszego i drugiego stopnia, profil praktyczny, co stanowi podstawę do wnioskowania do Ministra Zdrowia o przyznanie Certyfikatu Akredytacyjnego na okres 5 lat.


Pracownikom i studentom zaangażowanym w proces akredytacji serdecznie dziękujemy i gratulujemy! 🙂