Zaznacz stronę

.
Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że prof. Monika Bronkowska, pracownik Instytutu Nauk o Zdrowiu, została zaproszona jako ekspert do realizacji projektu “Badanie wpływu spersonalizowanego wzorca żywieniowego opartego na autorskim modelu żywienia Hashiony na postępy w niefarmakologicznym leczeniu choroby Hashimoto, występowalność jej objawów i poprawę jakości życia”.

Projekt realizowany jest przez Spółkę Hashiona Research w ramach Umowy o Wsparcie z dnia 29.08.2022 r.

Finansowanie projektu jest wspierane przez NCBiR oraz Fundusze Europejskie.