Zaznacz stronę

Praktyki – Fizjoterapia

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ STUDENTÓW
Poniedziałek, wtorek, środa
godz. 11:00 – 15:00

mgr Amanda Czernik
pok. 310 (3 piętro)
Tel: 77 44 23 547
E-mail: amanda.czernik@uni.opole.pl

czwartek, piątek
godz. 11:00 – 14:00

 

DNIA 8 GRUDNIA 2021 AMANDA CZERNIK NIE PRZYJMUJE!

 

GODZINY PRAKTYK DLA STUDENTÓW JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH (5-LETNICH) – ROK AKADEMICKI 2021/2022
Godziny praktyk zawodowych dla studentów I roku jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych)
Praktyka asystencka
150h dydaktycznych
Godziny praktyk zawodowych dla studentów II roku jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych)
Wakacyjna praktyka z kinezyterapii
300h dydaktycznych
Godziny praktyk zawodowych dla studentów III roku jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych)
Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu
Wakacyjna praktyka profilowana – wybieralna

100h dydaktycznych
200h dydaktycznych
Godziny praktyk zawodowych dla studentów IV roku jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych)
Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w zakresie dysfunkcji narządu ruchu (w oddziale neurologii lub neurochirurgii, ortopedii, reumatologii, pediatrii, intensywnej terapii)
180h dydaktycznych
Godziny praktyk zawodowych dla studentów V roku jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych)
Praktyka fizjoterapeutyczna ciągła
988h dydaktycznych

 

GODZINY PRAKTYK DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA (MAGISTERSKICH) – ROK AKADEMICKI 2020/2021
Godziny praktyk zawodowych dla studentów II roku studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych)
Praktyka kierunkowa
300h dydaktycznych

 


DRUKI DO POBRANIA:

UWAGA STUDENCI V ROKU JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
Poniżej dokumenty niezbędne do realizacji praktyk na ostatnim, 5 roku JSM: