Zaznacz stronę

Praktyki – Fizjoterapia

PRAKTYKI NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA
Godziny przyjęć studentów
Aneta Praszel Pok. 111
Tel: 77 44 23 547 (w sieci UO 3547)
Wtorek – 9:00-12:00
Środa – 9:00-12:00

Poza wyznaczonymi godzinami
studenci nie będą przyjmowani

 

GODZINY PRAKTYK DLA STUDENTÓW JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH (5-LETNICH) – ROK AKADEMICKI 2022/2023
Godziny praktyk zawodowych dla studentów I roku jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych)
Praktyka asystencka
150h dydaktycznych
Godziny praktyk zawodowych dla studentów II roku jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych)
Wakacyjna praktyka z kinezyterapii
300h dydaktycznych
Godziny praktyk zawodowych dla studentów III roku jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych)
Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu
Wakacyjna praktyka profilowana – wybieralna
100h dydaktycznych
200h dydaktycznych
Godziny praktyk zawodowych dla studentów IV roku jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych)
Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu
Wakacyjna praktyka profilowana – wybieralna
100h dydaktycznych
200h dydaktycznych
Godziny praktyk zawodowych dla studentów V roku jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych)
Praktyka fizjoterapeutyczna ciągła
988h dydaktycznych

 


DRUKI DO POBRANIA: