Zaznacz stronę

Niezwykłą serię wykładów popularnonaukowych adresowanych do wszystkich zainteresowanych swoim zdrowiem przygotowali naukowcy z Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. Trwa druga edycja Opolskich Spotkań Medycznych. Zapraszamy!

Temat najbliższego spotkania – 15 marca 2023 r. (godz. 18:00) – „Profilaktyka raka szyjki macicy” wygłosi dr n. med. Wojciech Guzikowski z Wydziału Nauk o Zdrowiu UO.

Link do spotkania będzie aktywny na Facebooku krótko przed rozpoczęciem wydarzenia.

Dr n. med. Wojciech Guzikowski

Doświadczenie w ochronie zdrowia i osiągnięcia zawodowe:

 • Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii 1976 r.
 • 1980 – 1995 – z-ca ordynatora Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Wojewódzki Szpital Ginekologiczno – Położniczy w Opolu
 • 1996 – 2014 – ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego, III poziom referencyjny, Samodzielny Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu
 • 1999 – 2011 – funkcja zastępcy dyrektora ds. lecznictwa szpitala o III poziomie referencyjnym, Samodzielny Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu
 • Od 2003 r. do nadal: Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ginekologii i położnictwa, członek Zespołu Konsultanta Krajowego, przez kilka lat dodatkowo jako Konsultant Wojewódzki w dziedzinie perinatologii
 • 1976 – 2002 Przychodnia Przyszpitalna. Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej i Niepłodności, Poradnia Andrologiczna
 • Od 2015 r. biegły sądowy Sądu Okręgowego w Opolu
 • Odznaczenie „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”
 • Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Zdrowia” – tytuł nadany przez Ministra Zdrowia w 2019 r.

Doświadczenie i osiągnięcia dydaktyczne:

 • dwusemestralny kurs doskonalenia w zakresie dydaktyki szkoły wyższej Uniwersytet Opolski, Międzywydziałowe Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego 2006/2007
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  – 2003 – 2012 Dyrektor Instytutu Położnictwa,
  – 2012 -2013- z –ca Dyrektora Instytutu Położnictwa,
  – 2003 – 2020 starszy wykładowca w Instytucie Położnictwa,
  – 2020 – nadal adiunkt Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski
 • Samodzielny Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu
 • lata 1974 – 1989 prowadzenie zajęć (internat z ginekologii i położnictwa) ze studentami Wydz. Lekarskiego AM Wrocław ,
 • w latach 1974-1989 wykładowca ginekologii i położnictwa w Pomaturalnym Studium Medycznym w Opolu,
 • Kierownik naukowy Kursu podstawowego (2001) i doskonalącego (1999) z zakresu cytodiagnostyki onkologicznej dla ginekologów Opolszczyzny. Samodzielny Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu,
 • udział od 2009 r. do nadal w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CEM) w Łodzi, Państwowa Komisja Egzaminacyjna do specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • Przewodniczący Komisji Egzaminów Praktycznych dla Województwa Opolskiego z zakresu ginekologii i położnictwa 2003 -2010,
 • Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju i upowszechnienia edukacji 2009,
 • 4 kadencje (12 lat) Prezes Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
 • Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Kongres PTG Katowice 2012,
 • Wieloletni wykładowca w Opolskiej Szkole Rodzenia przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Ginekologiczno – Położniczym w Opolu, odznaczenie -„Za zasługi dla Miasta Opola”.

Dorobek naukowy:

 • Doktor nauk medycznych – Wydział Lekarski Akademia Medyczna Wrocław 1986 r. na podstawie rozprawy pt.: „Zachowanie się stężeń witaminy C w surowicy krwi kobiet ciężarnych palących tytoń”.
 • 2007 – nagroda Marszałka Województwa Opolskiego „Professor Opoliensis” (I edycja) za pracę naukową o zasięgu międzynarodowym, wyróżnioną na: 8th Royan International Congress Tehran – Iran 2007 – In Collaboration with European Society of Human Reproduction and Embryology,
 • autor i współautor ponad 90 publikacji naukowych w recenzowanych, fachowych periodykach i wydawnictwach krajowych i zagranicznych z zakresu: położnictwa, ginekologii, ginekologii onkologicznej, andrologii, endoskopii ginekologicznej, ultrasonografii w ginekologii i położnictwie,
 • udział w licznych i znaczących kongresach, sympozjach, konferencjach naukowych z zakresu naukowego,
 • współautorstwo podręcznika: Practical skills for primary care physicians. Editor Andrzej Steciwko Wroclaw Medical University. 2011. Gynaecology and obstetrics. The gynaecological examination and breast examination. The obstetrics examination – Donata Kurpas, Wojciech Guzikowski,
 • monografia: Porody rodzinne we współczesnym położnictwie, Wrocław, Dział Wydaw. AM 2002.

Hobby: podróże krajowe i zagraniczne, rekreacja – przydomowy ogród, piesek Shih Tzu – Beza, muzyka Niemena, muzyka bałkańska, filumenistyka, lubię piłkę nożną, tenis, żużel.


Cykl Opolskie Spotkania Medyczne adresowany jest do wszystkich zainteresowanych zdrowiem. W każdą trzecią środę miesiąca, począwszy od października aż do czerwca, o godz. 18 wystarczy kliknąć w link, który będzie aktywny na krótko przed wydarzeniem i dostępny na naszej stronie internetowej, by usłyszeć wiele ciekawych i ważnych dla naszego zdrowia informacji. Szybko, bezpiecznie i od najlepszych fachowców! Bez logowania się, zakładania kont czy podawania jakichkolwiek danych o sobie.

Z inicjatywą  zorganizowania cyklu Opolskich Spotkań Medycznych wyszedł dr hab. n. med. Dariusz Soszyński, prof. UO, kierownik Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego.

Jesteśmy przekonani, że organizowanie wykładów popularnonaukowych dla społeczeństwa, które starzeje się, ale jednocześnie dostrzega atuty tzw. zdrowego stylu życia może być świetną platformą edukacyjną – zauważa prof. Soszyński. – To niepowtarzalna okazja do popularyzacji wiedzy medycznej, do konfrontacji z wyobrażeniami  i stereotypami, wreszcie do obalenia wielu mitów medycznych, chociażby tych związanych ze szczepionkami przeciw Covid-19.

Każde ze spotkań trwa około godziny, z czego 30-40 minut zajmuje wykład, reszta czasu jest przeznaczona na odpowiedzi wykładowcy na ewentualne pytania zadane w komentarzach; ze względów technicznych nie jest możliwa dyskusja na żywo.

Wydarzenia mają charakter prezentacji wygłaszanej przez wykładowcę live, zostaną jednak nagrane i umieszczone na platformie Youtube na koncie naszej uczelni, będzie więc można w każdej chwili je odtworzyć.

Zapraszamy do udziału!


Tematy wszystkich wykładów drugiej edycji „Opolskich Spotkań medycznych”:


Informacja ze strony głównej Uniwersytetu Opolskiego