Zaznacz stronę

.
W dniach 4-5 lipca 2023 roku w Opolu odbyło się IV Międzynarodowe Spotkanie Projektowe zespołów w ramach projektu KA203 – Partnerstwa Strategiczne (Nr. 2020-1-PL01-KA203-081905) pt: „Innowacyjne kształcenie studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wynikające z lepszego dostosowania oferty dydaktycznej w aspekcie potrzeb zdrowotnych kobiet w ciąży i po porodzie (INSTEpp)”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z Uniwersytetu Opolskiego, który jest liderem projektu, a także z Uniwersytetu w Kłajpedzie (Litwa) i Uniwersytetu w Kadyks (Hiszpania).

Uniwersytet Opolski reprezentowali:

  • dr Agata Mroczek – koordynator projektu
  • dr Antonina Kaczorowska – członkini zespołu projektowego
  • dr Martyna Kasper-Jędrzejewska – członkini zespołu projektowego
  • dr Grzegorz Jędrzejewski – członek zespołu projektowego
  • Daria Gogol –  koordynator administracyjny projektu

Celem spotkania projektowego było podsumowanie wypracowanych rezultatów pracy intelektualnej.

W programie międzynarodowego spotkania projektowego dokonano przeglądu postępów projektu, wkładu każdego kraju partnerskiego oraz wypracowanych rezultatów pracy intelektualnej.

W trakcie trwania spotkania skupiono się również nad organizacją zbliżającego się wydarzenia – II konferencji – podsumowującej wypracowane rezultaty projektu (wydarzenie organizowane w Opolu w terminie 6-7.07.2023). Omówiono również zrealizowane i planowane prace w ramach 2 i 4 Rezultatu Pracy Intelektualnej projektu przez każdego z partnerów. Poczyniono również ustalenie planu pracy nad 2 Rezultatem pracy (platforma interaktywna).

IV Międzynarodowe Spotkanie projektowe pozwoliło na usystematyzowanie już zrealizowanych działań oraz podjęcie decyzji w sprawie dalszej części trwania projektu.
.