Zaznacz stronę

.
W dniach 6-7 lipca 2023 w Uniwersytecie Opolskim odbyła się Konferencja naukowa dotycząca profilaktyki, fizjoterapii i aktywności fizycznej kobiet w ciąży i po porodzie.

Wydarzenie zorganizowane na naszym Wydziale Nauk o Zdrowiu UO, podsumowuje trzyletni projekt dotyczący partnerstw strategicznych realizowany przez Uniwersytet Opolski wraz z Uniwersytetem w Kadyksie (University of Cadiz, Hiszpania) oraz Uniwersytetem w Kłajpedzie (Klaipeda Univercity, Litwa).

Jest to drugie wydarzenie upowszechniające rezultaty pracy badawczej zorganizowane w ramach w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne. Projekt, w ramach którego współpracowały uniwersytety z Opola, Kadyksu i Kłajpedy, realizowany jest pn. INSTEpp – „Innowacyjne kształcenie studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wynikające z lepszego dostosowania oferty dydaktycznej w aspekcie potrzeb zdrowotnych kobiet w ciąży i po porodzie” (Nr 2020-1-PL01-KA203-81905). Konferencja w Opolu podsumowuje wypracowane rezultaty i stanowi zwieńczenie trzyletniej pracy.

Konferencja składała się z dwóch części – wyjaśnia dr Agata Mroczek, koordynator projektu. – W pierwszej odbyły się wykłady i prelekcje teoretyczne dotyczące pracy i współpracy interdyscyplinarnych zespołów. Druga część skupiała się na kobiecie w ciąży, ćwiczeniach, profilaktyce, terapii manualnej. Omawiane były także okoliczności porodu, to jakie mogą być jego konsekwencje i co w trakcie porodu można zrobić ze strony fizjoterapeutycznej i położniczej. Końcowa część dotyczyła kobiet po porodzie, aktywności fizycznej i ćwiczeń na mięśnie dna miednicy. Dostępny był również panel dotyczący żywienia kobiet w ciąży.

W konferencji wzięli udział goście z Hiszpanii i Litwy, a także pracownicy i studenci z Uniwersytetu Opolskiego, Wrocławskiego i innych uniwersytetów w Polsce. Prócz pracowników naukowych w wydarzeniu uczestniczyli także praktycy, np. instruktorzy fitness, fizjoterapeuci i trenerzy.

Celem konferencji było przedstawienie założeń zrealizowanych w ramach projektu, osiągniętych rezultatów oraz promocja przyszłych działań związanych z upowszechnianiem rezultatów uzyskanych z projektu. Natomiast grupami docelowymi wydarzenia były trzy uczelnie z konsorcjum (studenci i pracownicy), środowisko medyczne, zaproszeni goście z uczelni partnerskich polskich i zagranicznych nie biorących udziału w projekcie oraz środowisko lokalne.

GALERIA ZDJĘĆ

RELACJA WIDEO


Kilka wybranych zdjęć z konferencji:


Informacja ze strony głównej Uniwersytetu Opolskiego (materiał przygotowany przez Biuro Marketingu i Public Relations UO)