Zaznacz stronę

23 marca 2021 roku odbył się II etap XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej.

W II etapie  Olimpiady wzięły udział studentki, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w etapie pierwszym:

  1. Strzeduła Natalia
  2. Cieślak Dominika
  3. Kaliszuk Patrycja
  4. Nawaryńska Malwina
  5. Wolik Paulina

Zadanie studentów polegało na pisemnym opracowaniu, na podstawie wylosowanego opisu przypadku, procesu pielęgnowania w zakresie Chorób wewnętrznych i Pielęgniarstwa Internistycznego, Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego, a następnie omówieniu go przed Wydziałową/Instytutową/Zakładową Komisją II Etapu  Olimpiady.

Do trzeciego etapu zakwalifikowały się:

  • Cieślak Dominika
  • Kaliszuk Patrycja

Trzeci etap Olimpiady odbędzie się 10 maja 2021 r.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, a laureatom II etapu życzymy powodzenia!


XI Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska (Plakat)