Zaznacz stronę

2 marca 2021 roku odbył się I etap XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej.

Olimpiada organizowana jest dla studentów III roku pielęgniarstwa, studiów stacjonarnych przez następujące uczelnie: Państwową Uczelnię Zawodową  im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu, Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy, Małopolską Uczelnię Państwową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Rzeszowski.

W pierwszym etapie studenci rozwiązywali test, który zawierał 60 pytań. Zakres tematyczny testu odpowiada efektom uczenia się z następujących przedmiotów:

 • Podstawy Pielęgniarstwa;
 • Choroby wewnętrzne i Pielęgniarstwo Internistyczne;
 • Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne;
 • Pediatria i Pielęgniarstwo Pediatryczne;
 • Anestezjologia i Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia;
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna.

Do II etapu Olimpiady przeszli studenci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu:

 1. Strzeduła Natalia – 51/60 pkt.
 2. Szewczuk Wiktoria – 49/60 pkt.
 3. Cieślak Dominika – 49/60 pkt.
 4. Kaliszuk Patrycja – 48/60 pkt.
 5. Nawaryńska Malwina – 48/60 pkt.
 6. Wolik Paulina – 48/60 pkt.

II etap  odbywa się  równocześnie we wszystkich uczelniach biorących udział w XI Olimpiadzie Pielęgniarskiej  w dniu 23 marca 2021 r. o godzinie 10:00

II etap polega na pisemnym opracowaniu procesu pielęgnowania na podstawie opisu przypadku, a następnie omówieniu go przed Wydziałową/Instytutową/Zakładową Komisją II Etapu Olimpiady.

Laureatom I etapu serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnej części Olimpiady!


XI Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska (Plakat)