Zaznacz stronę

Profesor psychologii William E. Hills z Coastal Carolina University w USA rozpoczyna właśnie 6. tygodniowy pobyt (do 7 maja) na Uniwersytecie Opolskim w ramach Projektu Komisji Fulbrigta “Fulbright Specialist” pozyskanego w wyniku konkursu przez Instytut Nauk z Zdrowiu UO. Realizacja projektu obejmować będzie różne aktywności gościa, m.in. wykłady dla studentów, spotkania z grupami badawczymi, nauczycielami akademickimi, redakcją kwartalnika naukowego, uroczysty „złoty wykład”. Tematyka projektu dotyczy zagadnień związanych z szeroko pojętą gerontologią i aktualną problematyką starzenia się społeczeństw.

“W Opolu przedstawię prezentacje dla studentów, profesjonalistów w nauczaniu i w zawodach medycznych oraz członków społeczności zainteresowanych poznaniem zagadnień gerontologicznych oraz wpływu, jaki szybko rosnąca liczba osób starszych w Polsce ma i będzie miała na różne systemy społeczne” – mówi prof. Hills.

Program Fulbright Specialist został ustanowiony przez Departament Stanu USA w celu finansowania krótkoterminowych wizyt wysoko wykwalifikowanych amerykańskich naukowców w instytucjach goszczących za granicą. Program konkursowy pozwala specjalistom pogłębiać wiedzę fachową, budować perspektywiczne relacje instytucjonalne i zdobywać międzynarodowe doświadczenia kulturowe, którymi można następnie dzielić się ze studentami i współpracownikami w Stanach Zjednoczonych.

Prof. Hills wcześniej wykładał gerontologię m.in. na Fulbright Scholar Awards w Rosji (2013) i Polsce (2019) i systematycznie wykorzystuje doświadczenia z tych podróży na swoich zajęciach na Coastal Carolina University. Obecnie prof. Hills rozpoczyna współpracę z Instytutem i Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego w ramach projektu Fulbrighta pt.: Najlepsze praktyki i innowacje w gerontologii.

Zapraszamy wszystkich pracowników oraz studentów naszego Instytutu i Wydziału do aktywnego uczestnictwa w planowanych zajęciach i spotkaniach, zachęcamy do ponadplanowego nawiązywania współpracy naukowej i dydaktycznej, spotkań grupowych i indywidualnych  z prof. William’em Hills’em w czasie jego pobytu na Uniwersytecie Opolskim.Zainteresowanych prosimy o kontakt: