Zaznacz stronę

W dniach 24-28 października 2022 r. w Uniwersytecie Opolskim odbyły się 5-dniowe programy intensywne – „Szkolenie i nauczanie poprawnej profilaktyki w ciąży i w połogu” dla studentów i kadry nauczycielskiej w ramach projektu KA203 – Partnerstwa Strategiczne (Nr. 2020-1-PL01-KA203-081905) pt: „Innowacyjne kształcenie studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wynikające z lepszego dostosowania oferty dydaktycznej w aspekcie potrzeb zdrowotnych kobiet w ciąży i po porodzie (INSTEpp)”.

Projekt zapewnia możliwość holistycznego, zgodnego z Evidence Based Medicine i Evidence Based Physiotherapy podejścia fizjoterapeutycznego do kobiet w okresie ciąży oraz pre i postnatalnym.

Tematyka intensywnego kursu wykraczała poza obszary standardowo oferowane w programie studiów z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z Uniwersytetu Opolskiego, który jest liderem projektu, a także z Uniwersytetu w Kłajpedzie (Litwa) i Uniwersytetu w Kadyksie (Hiszpania). Uczestnikami intensywnego szkolenia byli studenci fizjoterapii, położnictwa i pielęgniarstwa studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, a także zaangażowani w projekt wykładowcy.

Uniwersytet Opolski reprezentowała kadra dydaktyczna oraz 5 studentek:

 • dr Agata Mroczek – koordynator merytoryczny projektu, kadra dydaktyczna
 • dr Antonina Kaczorowska – kadra dydaktyczna
 • dr Martyna Kasper-Jędrzejewska – kadra dydaktyczna
 • dr Grzegorz Jędrzejewski – kadra dydaktyczna
 • Daria Gogol – koordynator administracyjny projektu
 • Dorota Ormian – studentka II roku fizjoterapii
 • Zuzanna Trawińska – studentka II roku fizjoterapii
 • Aleksandra Pucyk – studentka II roku fizjoterapii
 • Aleksandra Wawrzyńska – studentka III roku fizjoterapii
 • Melania Rogosch – studentka V roku fizjoterapii

W ramach szkolenia przeprowadzono:

 • Wykłady na Wydziale Nauk o Zdrowiu:
  1. Theory of physical activity and exercise during pregnancy – dr Agata Mroczek, dr Antonina Kaczorowska
  2. Theory of diastasis recti abdominis – dr Antonina Kaczorowska, dr Agata Mroczek
 • Warsztaty w klubie fitness: FitMe24.pl w Opolu:
  1. Practical workshop of an exercise during pregnancy – dr Agata Mroczek, dr Antonina Kaczorowska
  2. Practical workshop of a diastasis recti abdominis – dr Antonina Kaczorowska, dr Agata Mroczek
 • Wykłady i warsztaty w Centrum Symulacji Medycznej:
  1. Assessment of the Pelvic Floor and Associated Musculoskeletal System. Part 1: Pelvic floor muscles – dr Martyna Kasper-Jędrzejewska, dr Grzegorz Jędrzejewski
  2. Assessment of the Pelvic Floor and Associated Musculoskeletal System. Part 2: Body posture – dr Martyna Kasper-Jędrzejewska, dr Grzegorz Jędrzejewski

Ważnym punktem szkolenia była wizyta w Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu UO. Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z innowacyjnym i zaawansowanym wyposażeniem centrum i trenażerami. Ponadto mogli zobaczyć jak wygląda odbieranie porodu. Zespół z Litwy podjął się tego zadania na specjalnym symulatorze. Pozostali uczestnicy szkolenia mogli obserwować przebieg symulacji w specjalnie przygotowanej Sali do feedbacku.

Dziękujemy Dyrektorowi Centrum Symulacji Medycznej mgr Jakubowi Zalewskiemu za możliwość przeprowadzenia szkolenia. Technicy CSM mgr inż. Mateusz Ptak, mgr Piotr Kubacki i Krzysztof Buczkowski przygotowali przeprowadzenie symulacji i czuwali nad jego przebiegiem. Dziękujemy!!

Ponadto uczestnicy szkolenia mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z Panią Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu – dr hab. Danutą Witkowską. Rozmowa dotyczyła realizowanych dotychczas projektów, a także dalszych kierunków współpracy w zakresie projektów dydaktycznych jak i naukowych.


.