Zaznacz stronę

Publikujemy najnowsze zarządzenie rektora Uniwersytetu Opolskiego, wydane w związku z ogłoszeniem całego kraju strefą czerwoną, a co się z tym wiąże – przejściem naszej uczelni na zdalny, a w wyjątkowych przypadkach hybrydowy lub kontaktowy tryb nauczania.

Informacja ze strony głównej Uniwersytetu Opolskiego – https://uni.opole.pl/page/3777/koronawirus-polska-w-czerwonej-strefie-przechodzimy-na-nauke-zdalna