Zaznacz stronę

SKN Antropokinetyki

Studenckie Koło Naukowe kierunku Fizjoterapia – SKN Antropokinetyki
.

Za główne cele swojego działania SKN Antropokinetyki uznaje:

 • stwarzanie warunków do pogłębiania wiedzy w zakresie kondycji biologicznej populacji z uwzględnieniem budowy somatycznej oraz wybranych aspektów sprawności fizycznej,
 • upowszechnianie wiedzy o zależnościach między budową somatyczną a sprawnością fizyczną oraz o prozdrowotnym wpływie wybranych form aktywności fizycznej na organizm człowieka,
 • stwarzanie warunków do pogłębiania wiedzy w zakresie rozwoju morfofunkcjonalnego człowieka w ontogenezie, morfologicznych uwarunkowań sprawności fizycznej, aktywności fizycznej oraz funkcji poznawczych i objawów depresji różnych grup społecznych, zawodowych, wiekowych oraz osób z dysfunkcjami, zmian składu i proporcji ciała pod wpływem treningu, zaburzeń szkieletowo-mięśniowych związanych z wykonywaną pracą, jakości życia,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez czynne uczestnictwo w życiu Koła,
 • promowanie Uniwersytetu Opolskiego.

Dla osiągnięcia swoich celów Koło:

 • prowadzi działalność naukowo-badawczą,
 • prezentuje wyniki badań na Konferencjach oraz Sympozjach Naukowych krajowych i międzynarodowych,
 • prowadzi działalność edukacyjną i kształceniową wśród dzieci, osób dorosłych i starszych,
 • działa na rzecz promocji zdrowego trybu życia.

Opiekunowie SKN:

 • dr n o kf Antonina Kaczorowska,
 • dr n o zdr Ewelina Lepsy