Zaznacz stronę

Rozpoczęła się I tura naboru na studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego, rekrutacja elektroniczna (IRK) potrwa do 11 lipca 2023 r.

Przydatne link / dokumenty:


Do postępowania rekrutacyjnego w I turze naboru dopuszczony będzie kandydat, który zarejestrował się za pomocą internetowego formularza zgłoszenia IRK do dnia 11 lipca 2023 r., uiścił opłatę rekrutacyjną (w wysokości 85 zł), zamieścił fotografię spełniającą wymogi formalne w wersji elektronicznej w systemie rekrutacji IRK (zakładka: Formularze osobowe – Zdjęcie) oraz został zakwalifikowany do przyjęcia na studia lub jest na liście rezerwowej (informacja pojawi się 19 lipca 2023 r. w systemie IRK w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne – Wyniki”).


.