Przewodniki do nauczania zasad pracy w warunkach symulacji medycznej są próbą wyjścia naprzeciw oczekiwaniom szerokich rzesz studentów i nauczycieli akademickich, którzy realizują zajęcia w warunkach Centrum Symulacji Medycznej na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo w PMWSZ w Opolu lub innych uczelniach w Polsce.

Zapraszamy do korzystania z przewodników on-line do nauczania w warunkach symulacji

Wejdź na stronę i pobierz lub przeczytaj online: www.csm.opole.pl