Zaznacz stronę

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH (I NAUK O ZDROWIU) Z ZAKRESU LECZENIA ZACHOWAWCZEGO DYSFUNKCJI MIĘŚNI DNA MIEDNICY

Numer projektu 2018-1-PL01-KA203-051055
Tytuł projektu Program kształcenia studentów uczelni medycznych (i nauk o zdrowiu) z zakresu leczenia zachowawczego dysfunkcji mięśni dna miednicy
Nazwa instytucji koordynującej Uniwersytet Opolski
Partnerzy Universita Degli Studi Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara (Włochy)
Universidad de Cadiz (Hiszpania)
Czas trwania 34 miesiące
Dofinansowanie z programu Erasmus+ 299.250,00 euro

 

Streszczenie projektu:

Cel: Celem programu „Kształcenie studentów uczelni medycznych i nauk o zdrowiu z zakresu leczenia zachowawczego dysfunkcji mięśni dna miednicy” jest poszerzenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji jego uczestników w zakresie najnowszych metod diagnostyki i terapii wykorzystywanych w zaburzeniach kontynencji.

Opis działań: Międzynarodowy zespół projektowy składający się z nauczycieli akademickich i praktyków z Polski, Włoch i Hiszpanii ma za zadanie wypracować wspólną metodykę postępowania oraz wdrożyć wspólne, innowacyjne i interdyscyplinarne rozwiązania już na etapie kształcenia zawodowego studentów. Opracowane efekty przedstawione zostaną zarówno w formie wspólnego podręcznika z zakresu zachowawczego leczenia nietrzymania moczu, jak i prezentowane będą na licznych szkoleniach i warsztatach otwartych dla całego środowiska medycznego w danym regionie.

Oczekiwane rezultaty: Efektem końcowym projektu jest stworzenie ujednoliconego przedmiotu “Leczenie zachowawcze nietrzymania moczu” prowadzonego we wszystkich trzech uczelniach partnerskich.

Wytworzone rezultaty pracy zostaną bezpośrednio wykorzystane przez uczelnie realizujące projekt, będą również wykorzystane po jego zakończeniu, m.in. ujednolicony system opieki medycznej metod leczenia zachowawczego dysfunkcji mięśni dna miednicy, zwiększenie atrakcyjności studentów na rynku pracy krajowym i międzynarodowym poprzez nabywanie kompetencji w obszarze terapii inkontynecji, wspólny obszar zajęć na uczelniach partnerskich, ułatwiający swobodną wymianę kadry dydaktycznej, specjalistów oraz studentów w celu odbycia części studiów, praktyk zawodowych lub prowadzenia zajęć dydaktycznych.


DO POBRANIA \ DOWNLOAD: