Zaznacz stronę

Niezwykłą serię wykładów popularnonaukowych adresowanych do wszystkich zainteresowanych swoim zdrowiem przygotowali naukowcy z Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. Trwa druga edycja Opolskich Spotkań Medycznych. Zapraszamy!

Temat najbliższego spotkania –  18 stycznia 2023 r. (godz. 18:00) – to „Skóra w epidemii SARS-CoV-2” wygłosi prof. dr hab. n. med. Joanna Maj z Wydziału Nauk o Zdrowiu UO.

Link do spotkania będzie aktywny na Facebooku krótko przed rozpoczęciem wydarzenia.

Prof. dr hab. n. med. Joanna Maj, specjalista dermatolog-wenerolog, absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od początku pracy zawodowej związana z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Obecnie jest zatrudniona w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii na stanowisku zastępcy kierownika kliniki oraz jako wykładowca, w Wydziale Nauk o Zdrowiu, w Uniwersytecie Opolskim.

Autorka kilkuset publikacji i doniesień zjazdowych. Jest także autorką i współautorką 65 rozdziałów w monografiach i podręcznikach, w tym autorką dwóch rozdziałów w „New Research on Cutaneous Lymphomas” (Nova Science Publishers Inc, Nowy Jork, 2007); autorką książki „Skóra lustrem ciała”- zmiany skórne w chorobach narządów wewnętrznych, współautorka monografii „Metotreksat w dermatologii”, książki „Dermatologia w przypadkach” oraz „Dermatologia praktyczna”.

Współautorka wielu stanowisk Grupy Ekspertów PTD, dotyczących diagnostyki i leczenia chłoniaków pierwotnych skórnych, łuszczycy plackowatej, twardziny układowej, tocznia układowego, atopowego zapalenia skóry, pokrzywki, kiły, nowotworów skóry, pemfigoidu i innych. Członkini redakcji czasopism polskich, recenzentka wielu artykułów naukowych, promotorka prac doktorskich i magisterskich, recenzentka w kilkunastu postępowaniach o tytuł medycznych, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Oddziału Dolnośląskiego PTD.

W latach 2014 – 2018 Konsultant Krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Laureatka nagrody im. Prof. Feliksa Wąsika za najlepszą opublikowaną pracę z dziedziny onkologii dermatologicznej pt. „ Altered microRNA expression in mycosis fungoides” wydrukowaną w British Journal of Dermatology. Główne kierunki jej zainteresowań naukowych dotyczą patogenezy, diagnostyki i leczenia pierwotnych skórnych chłoniaków T i B komórkowych oraz szeroko pojętej onkologii dermatologicznej, piodermii zgorzelinowej, atopowego zapalenia skóry, a także farmakoterapii w dermatologii, etiopatogenezy łuszczycy, w tym badań dotyczących polimorfizmu genu podatności na otyłość w łuszczycy i analizy wybranych interleukin w krostkowicy dłoni i stóp, a także w erytrodermii. Szczególne miejsce w dorobku naukowym i dydaktycznym stanowią prace dotyczące kazuistyki. W uznaniu pracy na rzecz społeczności lekarskiej otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, Medal im. Prof. Jana Mikulicza-Radeckiego i Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej, a także liczne nagrody JM Rektora UM za pracę naukową i dydaktyczno – organizacyjną.


Cykl Opolskie Spotkania Medyczne adresowany jest do wszystkich zainteresowanych zdrowiem. W każdą trzecią środę miesiąca, począwszy od października aż do czerwca, o godz. 18 wystarczy kliknąć w link, który będzie aktywny na krótko przed wydarzeniem i dostępny na naszej stronie internetowej, by usłyszeć wiele ciekawych i ważnych dla naszego zdrowia informacji. Szybko, bezpiecznie i od najlepszych fachowców! Bez logowania się, zakładania kont czy podawania jakichkolwiek danych o sobie.

Z inicjatywą  zorganizowania cyklu Opolskich Spotkań Medycznych wyszedł dr hab. n. med. Dariusz Soszyński, prof. UO, kierownik Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego.

Jesteśmy przekonani, że organizowanie wykładów popularnonaukowych dla społeczeństwa, które starzeje się, ale jednocześnie dostrzega atuty tzw. zdrowego stylu życia może być świetną platformą edukacyjną – zauważa prof. Soszyński. – To niepowtarzalna okazja do popularyzacji wiedzy medycznej, do konfrontacji z wyobrażeniami  i stereotypami, wreszcie do obalenia wielu mitów medycznych, chociażby tych związanych ze szczepionkami przeciw Covid-19.

Każde ze spotkań trwa około godziny, z czego 30-40 minut zajmuje wykład, reszta czasu jest przeznaczona na odpowiedzi wykładowcy na ewentualne pytania zadane w komentarzach; ze względów technicznych nie jest możliwa dyskusja na żywo.

Wydarzenia mają charakter prezentacji wygłaszanej przez wykładowcę live, zostaną jednak nagrane i umieszczone na platformie Youtube na koncie naszej uczelni, będzie więc można w każdej chwili je odtworzyć.

Zapraszamy do udziału!


Tematy wszystkich wykładów drugiej edycji „Opolskich Spotkań medycznych”:


Informacja ze strony głównej Uniwersytetu Opolskiego