Zaznacz stronę

Koleżanki i Koledzy,

Z dumą informujemy, że pani dr Danuta Witkowska, badaczka i wykładowczyni Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego została nominowana przez Kolegium Redakcyjne Nowej Trybuny Opolskiej w corocznym plebiscycie NTO do tytułu Osobowość Roku 2020 w kategorii Nauka.

Dr Danuta Witkowska jest członkiem grupy naukowców, w ramach dyscypliny nauki o zdrowiu, specjalizującej się w szeroko rozumianych analizach biomedycznych obejmujących interdyscyplinarne badania związane z określeniem mechanizmu oddziaływania jonów metali i ich kompleksów z biologicznie istotnymi związkami. Zrozumienie chemii choroby to wyzwanie w obszarze badawczym współczesnych cywilizacyjnych problemów zdrowotnych.

Wszystkie informacje o plebiscycie Osobowość Roku 2020 można znaleźć pod adresem: www.nto.pl/osobowosc

Warunki głosowania: www.nto.pl/p/kandydat/dr-danuta-witkowska%2C1922821/#sms-plebiscyty

Laureatów wybierają czytelnicy NTO, głosowanie w pierwszym etapie trwa do środy, 26 maja 2021 roku.

Serdecznie gratulujemy!